23-02-10

oproep eindwerk

Als laatstejaarsstudent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen doe ik mijn eindwerk over nieuw samengestelde gezinnen.

Meer bepaald over gezinnen met meer dan 2 kinderen die problemen ondervinden met een tekort aan ruimte, slaapkamers enz… Dus problemen met de huisvesting, tekort aan privacy , kinderen die te weinig slaapplaats hebben.

Zijn jullie inventief en hebben jullie originele oplossingen gevonden?

Willen jullie daarover getuigen? Het zou mij enorm veel helpen!

 

Je kan mij contacteren op volgend mailadres: martine.maezele@telenet.be

Graag reageren voor einde maart.

 

Heel veel dank bij voorbaat.

 

22:13 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

04-02-10

vrijwilligers voor onderzoek gezocht

Voor ons onderzoek naar samengestelde gezinnen, zijn wij op zoek naar leden van samengestelde gezinnen, die net als ons graag willen dat de hulpverlening aan hen word uitgebreid en verbetert.

Als u dit ook wilt zouden we graag met u in contact komen.

Dit is uiteraard vrijblijvend en kan eventueel ook anoniem. Wij zien u als ervaringsdeskundige en zouden daarom uw medewerking aan ons onderzoek op prijs stellen.

Wilt u met ons meedenken en zo meewerken aan verbetering van de hulpverlening, mail dan naar Samen1gezin@hotmail.com vervolgens nemen wij contact met u op.

20:42 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Flair is op zoek naar.....

Flair is op zoek naar ....

....'Nieuwe Zussen': meisjes die, door een nieuw samengesteld gezin zussen zijn geworden. Een donker en licht meisje, twee nichtjes, een peuter en een late tiener, twee 'vijanden' die nu beste vriendinnen zijn,... we zijn op zoek naar héél bijzondere zussen. Wil je meedoen, mail dan zo snel mogelijk (voor dinsdag 10 februari) je korte verhaal en een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent naar f.joossen@telenet.be

20:38 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-08-09

Medebeslissingsrecht voor stiefouders

Medebeslissingsrecht voor stiefouders

 

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu en senator Martine Taelman willen stiefouders medebeslissingsrecht geven, dit lazen we vrijdag in de krant ( Het Laatste Nieuws )

 

Als kop tittelte de krant : “ Waarom stiefouders beter bescheiden blijven “ .

 

Even alles op een rij zetten en proberen het artikel te analiseren. Goed om te weten is dat in België 1 kind op de 10 opgroeit in een nieuw samengesteld gezin en dus een stiefvader of –moeder heeft. Die ze in veel gevallen vaker zien dan hun biologische ouder. De stiefmama of –papa zit smorgens aan de ontbijttafel , brengt de kinderen naar school of andere sportactiviteiten , zorgt ervoor dat het kind op tijd gaat slapen , zijn tanden poetst , de was en de plas , kortom ze voeden het kind op alsof het hun eigen kind zou zijn ! Kortom ze maken deel uit van hun leven , alleen : wettelijk hebben ze niks te zeggen.

Nul rechten . Mee-zorgen en verder mondje dicht, zo kan het wel eens aanvoelen.

Zeker als één van de twee biologische ouders nog weinig contact heeft met zijn/haar kind, lijkt het logisch dat de stiefouder mee-beslist.

 

Luidop stellen we de vraag , en je mag er ook luidop op reageren ( via reactie ), is het echt nodig dat een stiefouder bij wet ook recht krijgt om een duit in het zakje te doen over schoolkeuze en communie?

 

Ouders , ook gescheiden , hebben altijd een idee hoe ze hun kind willen opvoeden. Natuurlijk zijn ze het niet altijd eens doch we weten dat met dialoog en goede wil veel dingen kunnen opgelost worden. Maar wat als er zich nog een derde méé moet beslissen ?

Wat is de winst van een extra partij die zich in de discussie mengt ?

 

We lezen het volgende en willen dat graag toch eens vermelden , vooral dat laatste vinden we veel terug in mails die we krijgen.

Psychologe Annette Heffels pleit voor een grotere bescheidenheid bij stiefouders. Ze ziet in haar praktijk heel vaak problemen doordat die zich al te nadrukkelijk bemoeien met de opvoeding. Met name stiefvaders die vinden dat hun nieuwe partner veel te laks is met haar kinderen, en meteen beginnen orde op zaken te stellen door meer discipline te eisen en nieuwe regels te stellen. Dat zorgt bijna altijd voor conflicten , wrevel en frustraties bij de kinderen. Maar ook bij de moeder , die zich heen en weer geslingerd ziet tussen haar kroost en haar nieuwe partner. Anette Heffels adviseert dan ook de grootst mogelijke terughoudendheid van een stiefouder maar vanzelfsprekend moet je je als stiefouder niet over je heen laten lopen, je kan suggesties doen en  raad geven . Toch zijn er slechts twee mensen die de ouderlijke autoriteit voluit uitoefenen.

 

We willen besluiten dat het als stiefouder uiteraard geen eenvoudige taak is om andermands kind(eren)op te voeden , maar als we allen wat zouden kunnen rekenen op eerlijk communicatie, goede wil en gezond verstand, dan komen we héél ver !

 

( Bron Het laatste Nieuws , eigen kijk van Hilde Sabbe )

10:05 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

30-07-09

Oproep- Oproep***FLAIR***Oproep-Oproep

“Nieuwe samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Flair wil bewijzen dat zo’n nieuwe situatie niet perse kommer en kwel is, maar net heel erg leuk kan zijn. Daarom zijn we op zoek naar stiefmoeders en –dochters die een goede band hebben èn die eigenlijk min of meer tot dezelfde generatie behoren. Dus heb of ben je een stiefmoeder die slechts enkele jaren ouder (of zelfs jonger) is dan haar stiefdochter, stuur dan een mailtje naar h.vloeberghen@flair.be. Jullie krijgen de kans om eens een echte photoshoot mee te maken en een leuk gesprekje te hebben met een van onze journalisten. Zeker doen, dus!”

Groeten ,

Heidi

 

12:25 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-03-09

kinderen in een NSG

 

cartoon familie

De laatste tijd krijgen we veel mails waarin mensen raad vragen in verband de opvoeding van kinderen in een Nieuw Samengesteld Gezin. Het feit dat mensen zich zorgen maken over dat onderdeel in een NSG bewijst nogmaals dat het niet eenvoudig is om deel uit te maken van een NSG.

We horen vaak van mensen die deel uitmaken van een traditioneel gezin dat ook zij problemen hebben met het opvoeden van hun kinderen. Daarop zeggen we ' uiteraard ' is opvoeden van kinderen geen sinecure ! Maar we zijn overtuigd dat het voor ouders van een NSG een nog grotere uitdaging is ....

Onze ervaring leert dat mannen lichtzinniger omgaan met deze opvoeding. Ze zijn veel minder streng tegenover hun eigen kinderen dan tegenover deze van hun nieuwe partner. Ze aanvaarden meer van hun eigen bloed horen we vaak. Het feit is dat in de meeste gevallen de natuurlijke vaders hun kinderen maar zien om de 14 dagen in het weekend. Ze pogen dan de verloren tijd in te halen , en dat gaat meestal gepaard met een te losse opvoeding. De kinderen hebben dat ook éénmaal vlug door hoe ze er ook moeten op inspelen.

De vrouwen daarentegen staan daar anders tegenover. Zij zullen in mindere mate onderscheid maken tussen hun eigen kinderen en deze van hun partner. Natuurlijk moeten ze zich gesteund voelen van hun nieuwe man ( partner ) en daar loopt het meestal fout.

We weten natuurlijk ook dat het niet in alle NSG zo verloopt maar als er problemen ontstaan omwille van de kinderen zijn deze dan ook te vinden in deze richting.

Hoe kan je deze problemen aanpakken , hoe los je dat op ?

Elk probleem is anders al vind je er een rode draad in dat verhaal. Het zijn vooral de mannen ( papa's ) die graag hun eigen wil en weg willen opgaan , en ook niet eens de tijd nemen om te luisteren naar hun vrouw ( nieuwe partner ) . Het is dan ook verschrikkelijk moeilijk om als vrouw dan een positief gesprek te starten en te onderhouden met haar nieuwe partner. Ze wil trouwens opbouwend zoeken naar oplossingen ...

Heb je ook deze ervaring en wil je verhaal doen dan horen we ze graag via een reactie of mail....

Groetjes

Bart en Delphine

12:56 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

14-11-08

slimmer omgaan met onderhoudsgeld

Scheiden : Welke fiscale gevolgen heeft het ?

Scheiden gaat momenteel een stuk makkelijker dan jaren geleden, maar aan de financiële en bijgevolg ook fiscale kant van de zaak is NIETS veranderd.

Bij een scheiding is er meestal veel emotioneel verdriet en onbewust verliest men een aantal punten uit het oog die later héél belangrijk zouden kunnen zijn. Het onderhoudsgeld is uiteraard een van de meest in het oog springende aspecten van een echtscheiding.

Iedereen zal zo stilaan wel weten dat wie onderhoudsgeld moet betalen, dat voor 80 % kan aftrekken van zijn/haar belastingen.De ex-partnerie het ontvangt, betaalt op 80 % van de som belastingen tegen het marginaal tarief.

Minder bekend is dat aftrek van betaalde onderhoudsgelden niet cumuleerbaar is met de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste. In principe is dat geen probleem omdat kinderen doorgaans ten laste zijn van de partner die onderhoudsgeld ontvangt, maar in het kader van co-ouderschap kunnen ouders er ook voor kiezen die kindertoeslag onder elkaar te verdelen.

Ook minder bekend is dat ook onderhoudsgeld dat in natura wordt gegeven, fiscaal kan worden geoptimaliseerd. Wie de voormalige partner bijvoorbeeld met de kinderen gratis een woning ter beschikking stelt, kan de netto-huuropbrengst die daardoor verloren gaat tot 80 % aftrekken van de belastingen. Het eventuele fiscale voordeel datgenoten wordt door de aftrek van een hypothecaire lening moet wel in mindering worden gebracht.Als het om de voormalige gezinswoning gaat kan maar 80% van de helft van de huurwaarde afgetrokken worden, zelfs als die woning volledig op de naam staat van degene die ze ter beschikking stelt.

De jongste tijd is er wel wat evolutie in de rechtspraak, waarbij verwezen wordt naar de bescherming van de gezinswoning.Eigenlijk heeft elke partner, zelfs na ontbinding van het huwelijk, een blijvend recht op het in stand houden van die woning ! ! !

Soms kan ook overeengekomen worden dat naast het onderhoudsgeld bepaalde rekeningen rechtstreeks vereffend worden. Schoolboeken die betaald moeten worden, de bijdrage voor een schoolreis, kledij, ... Een zogenaamde kinderrekening, waarop ( één van) de ouders nu en dan geld stort en die samen beheren, kan een handige hulp zijn. Ze wordt echter nog niet veel gebruikt omdat er vaak ten onrechte van uitgegaan wordt dat sommen die daarop getort worden niet fiscaal aftrekbaar zijn. Vaak kunnen ouders tot een bepaald bedrag onafhankelijk van elkaar geld van de rekening halen. Voor grotere bedragen zijn de twee handtekeningen nodig.

Zo'n kinderrekening kan interessant zijn in situaties waarbij één van de partners financieel veel beter af is dan de andere. De meer vermogende kan dan geld op de rekening storten, terwijl de andere de kinderen ten laste neemt en bijvoorbeeld het kindergeld op de rekening stort. De mindervermogende partner geniet zo van de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste, terwijl de meervermogende zijn storting op de kinderrekening voor 80 % fiscaal kan aftrekken. Situaties waarbij een ouder een aantal keren geld op zo'n rekening stort en die bijdragen fiscaal aftrekt maar tegelijk op het einde van het jaar de (nog) niet gebruikte som terugvordert van de andere partner, kunnen uiteraard niet door de beugel.

Wat ook kan , maar nauwelijks bekend, is dat de partner die onderhoudsgeld verschuldigt is dat ook onder de vorm van een eenmalige kapitaalstorting kan overmaken. Die mogelijkheid kan enkel aangeboden worden door de partner die onderhoudsgeld moet betalen. Ze kan niet worden opgelegd door een rechtbank. De ontvanger van het geld wordt dan elk jaar op een fictieve rente belast. Die loopt op van 1 % voor een ex-partner die jonger is dan 40 tot 5 % voor iemand van 65+.Die belasting is wel levenslang verschuldigd. Ze dooft niet uit als het kind economisch zelfstandig wordt.Deze manier van onderhoudsgeld betalen kan fiscaal interessant zijn als de partner die moet betalen bijvoorbeeld een financieel uitzonderlijk goed jaar verwacht en zo kan vermijden dat een groot deel van zijn of haar inkomen in de hoogste belastingschijf belandt

Er zijn ook hiaten in de wetgeving. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met de specificiteit van co-ouderschap. Toch lijkt het de bedoeling van de wetgever om die vorm van gezamelijke zorg voor de kinderen te stimuleren. Zo kunnen de ouders de kinderen allebei voor de helft ten laste nemen, MAAR als een van de beiden veel vermogender is dan de andere, en dus veel meer bijdraagt in de kosten, kan hij of zij dat NIET fiscaal recupereren. Wie kinderen ten laste heeft, kan onderhoudsgeld immers niet in vermindering brengen van zijn belastingen.

bron : Nieuwsblad 13 nov 2008

08:44 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-10-08

Vaders zullen meer moeten betalen ! !

 " Nieuwe regeling voor alimentatie op komst "

Staatssecretaris Voor het Gezin ' Melchior Wathelet ( cdH) werkt aan een nieuwe regeling voor het onderhoudsgeld voor kinderen na een echtscheiding. Eén van de hervormingen die op tafel ligt, is een "automatische"koppeling van het alimentatiegeld aan de leeftijd van de kinderen.

Elk jaar worden honderden conflicten over alimentatiegeld uitgevochten omdat de ouder met het hoederecht - " meestal " de moeder - aan de ex-partner vraagt om mee in te staan voor de stijgende kosten voor de opvoeding, naarmate de kinderen ouder worden. Ook Katrien Schryvers ( CD&V ) steunt dat voorstel om onderhoudsgeld automatisch te koppelen aan de leeftijd van kinderen. Ze willen dat het onderhoudsgeld automatisch met 10 % verhoog op 6, 12 en 18 jaar, net als het kindergeld.Dat kindergeld stijgt op 6 jaar met 14,53 euro , op 12 jaar met 22,12 euro en op 18 jaar komt er 25.50 euro bij.

Als voorbeeld geeft ze dat een vader die 50 euro moet betalen voor een baby, zou dan op 55 euro moeten betalen op 6 jaar en 60,50 op 12 jaar. Als het kind na 18 jaar nog studeert, stijgt het onderhoudsgeld tot 66,55 euro per maand.

We zouden graag als NSG even willen inpikken op het voorbeeld dat Mevr Katrien Schryvers geeft van een vader die 50 euro betaalt per maand voor zijn baby. Onze ervaringen leren dat een rechter veel meer zal aanreken dan 50 euro , want de gouden regel is dat een rechter zal kijken naar het inkomen van de vader. Stel dat de bewuste vader 1500 euro netto inkomen krijgt dan zal de rechter daar 10 % van aanrekenen per kind , ttz de vader zal voor zijn baby 150 euro betalen per maand en geen 50 euro ! Reken dan op 6 jaar , dan zal hij 165 euro betalen , op 12 jaar komt dat op 181,5 euro , en studeert zoon of dochter nog verder dan zal hij 189,65 euro betalen .....Wie volgt onze theorie ( en praktijk ) en wie deze van Katrien Schryvers ?

Daarnaast wil het CD&V ook in de wet inschrijven dat het onderhoudsgeld altijd geïndexeerd moet worden. Nu gebeurd dat alleen als de moeder daar expliciet om vraagt , of eerder hoe goed haar raadsman is ( denken wij dan ) .

Als voorbeeld willen we hier even ons verhaal doen : " Bart scheidde met een EOT , en hier was niet  het woordje " meestal " van toepassing , want de kinderen bleven wonen bij de papa . De mama zou geen alimentatie betalen maar op regelmatige basis voor de kinderen zorgen. Dit stond beschreven in de EOT. Doch na een jaar was de mama verdwenen , woonde in Antwerpen , Bart in West-Vlaanderen. Tot drie ( 3 ) keer toe hebben we geprobeerd om haar alimentatie te laten betalen maar de jeugdrechter besliste telkens negatief . Waar zijn de wetten dan ? Als enige reden die we kregen  was dat ik gescheiden was met een EOT en dat dit bindend was ....In alle echtscheidingen worden de moeders bevoordeeld , en mogen vele vaders grote sommen betalen en hebben ze niets in de pap te brokken.

Het is zoals voorzitter Henri-Pierre Rogie van de vzw Adams ( Advies en dienstbetoon voo rmannen in scheiding ) verduidelijkt , namelijk dat de vaders nog meer zullen moeten betalen dan nu al het geval is. De moeder(s) kunnen nu ook al naar de rechter stappen als ze vinden dat ze niet voldoende krijgen , en die rechter zal dan oordelen naargelang ook de inkomsten van de moeder en de vader.Is een betere toepassing dan zomaar blind regelingen en wetten maken ! Als de maatregel dan toch wordt goedgekeurd, vraagt vzw ADAM dat de automatische verhoging van het alimentatiegeld zou worden gekoppeld aan het bezoekrecht van de vader.

Elke reactie is welkom ....

22:48 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-08

Nieuwe echtscheidingswet één jaar later in de praktijk

" Er wordt nog veel gevochten "

 

 

Het is niet onze bedoeling om via onze Blogsite dieper in detail te treden over de procedure echtscheiding maar soms is het toch eens nodig en interessant om toch eens bepaalde punten i.v.m. echtscheiding in de kijker te zetten.

 

Om het met de woorden van advocate Liliane Versluys te citeren, ze is combattief echtsscheidingsspecialiste, omwille van de nieuwe echtscheidingswet zijn niet alle discriminaties weg, En precies de armsten zijn extra bezwaard.

 

Het verschijnen voor de rechter :

 

was afgeschaft in 1994 maar onder druk van CD&V terug ingevoerd in een nieuwe wet. Onbegrijpelijk want ze erg vernederend. Het idee spruit vooral dat we niet te lichtzinnig mogen scheiden maar bezinnen doen alle koppels sowieso, en het is een middel die er geen is. Er staan een leger van partijen en advocatenn ( die kosten vele euro's ! ) en er is geen tijd voor echte verzoeningspogingen. Wie het ooit meemaakte kan dit allemaal wel beamen , niet ?

 

Vaarwel schuldvraag ?

 

Niet helemaal.Of zelfs helemaal niet . De beslissing om te scheiden kan niet meer gestoeld zijn op ' schuld ' van de ander. Daarvoor is de term 'echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting ' ( EOO) ingevoerd. Maar je hebt ook geen recht op alimentatie als je een 'zware fout ' maakte. Het is niet omdat je na 25 jaar slecht huwelijk in de armen valt van je plaatselijke bakker of postbode daarmee je recht moet verliezen op alimentatie. De wet bepaald niet wat ' een zware fout ' kan zijn , maar overspel is er in de praktijk altijd één geweest. Ze was eerder bedoeld om bijvoorbeeld geen alimentatie te moeten betalen aan een ex-partner die huiselijk geweld  pleegde maar laat anderzijds de oude deuren open van "schuld" die beter waren gesloten.

 

Alimentatie voor de ex-partner :

 

deze is sowieso maar betaalbaar voor een kleine groep : de rijkere mensen. Want er mag nooit meer dan een derde van de inkomsten worden ingepalmd voor alimentatiegeld, een mens moet zelf nog leven ook ! Maar met de nieuwe wet kijkt men naar de staat van de behoefte van de aanvrager. Een zeer ingewikkelde en onduidelijke situatie(s)

 

Pensioenrechten voor de ex-partner :

 

Werknemers en zelfstandigen krijgen automatisch de helft van de gezinspensioenrechten als het op een scheiding uitdraait , maar voor de ex-partners van ambtenaren is dat nog steeds niet het geval.

 

Alimentatie voor de kinderen :

 

De nieuwe wet was bedoeld om vechtscheidingen te vermijden. Maar over de kinderen en over de verdeling van goederen gaat het nog steeds hard tegen hard. De alimentatie voor de kinderen valt buiten de nieuwe wet en was sowieso al om zeep door de wet opde bliocatie, die een jaar eerder in voege is getreden. Steeds vaker voorkomend in de praktijk : ' de expartner die zegt  ' oke , dan neem ik de kinderen halftijds , die ze parkeert bij oma of d eopas en die zo het leven in de war stuurt van de andere ouder , dat al jaren was ingericht op halftijdswerken, waarna carrierekansen sowieso zijn geslonken. Opnieuw trekken de minst verdienenden aan het korste eind.

 

Verdeling van de goederen : 

 

Valt ook buiten de echtscheidingswet, de gevechten er rond komen erna ! De wetgever moet misschien eindelijk ook eens gaan kijken naar al die zelfstandigen die vennootschapjes opzetten en zichzelf maar een klein loontje uitkeren ' dus ' zogezegd niet voldoende inkomen hebben om alimentatie te betalen .

 

Je ziet, er wordt nog genoeg gevochten. En tot bloedens toe !

 

citaat : Het laatste Nieuws woensdag 08 okt 2008

23:13 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-08

veranderen van familienaam

Enige tijd terug kregen we de volgende vraag :

" Wij vormen al 9 jaar een samen gesteld gezin. Ik had een dochter uit een vorige relatie, en nu nog een dochter met mijn echtgenoot. De biologische vader heeft geen omgangsrecht met zijn kind. Nu is zij 13, en wil graag de familienaam dragen van mijn echtgenoot. Mijn ex zal hier echter nooit in toestemmen. Kan het ook zonder zijn toestemming???
groetjes, Bé "

We zijn eens gaan speuren op het net en we vonden wel een degelijke site met héél wat informatie. Via de link op onderstaande Ducks , kom je er terecht en kan je er al héél wat informatie op vinden , ook over andere specifieke items betreffende scheiden.

disney%20(48)

 

18:44 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

22-01-08

een geboorte in een nieuw samengesteld gezin

een geboorte in een nieuw samengesteld gezin

8

 

 

 

We staan er niet alle dagen bij stil omwille dat we allen waarschijnlijk druk bezig zijn met het opvoeden van haar of zijn kinderen maar we weten uit ervaring dat veel nieuw samengestelde gezinnen een blije geboorte kunnen en mogen meemaken. Een jonge spruit erbij voor broer en zus ......

Maar dat is de theorie , de praktijk kan soms heel anders uitdraaien , in de zin van hoe gaan de andere kinderen ermee om. Sommige (stief)broers en zusters komen maar om de 14 dagen en de vakantie in het NSG terecht en maken dus niet alle momenten mee.

Hoe reageert de ex-partner op die gebeurtenis ? Kunnen de kinderen het volop beleven of moeten ze zwijgen tegen hun biologische mama of papa. Kunnen kinderen het aan dat hun papa en zijn nieuwe vrouw, een 'nieuw' kindje erbij krijgen ?

Tal van vragen en er zijn er nog zeer veel andere ....Gelukkig zijn er ook positieve ervaringen in NSG bij een geboorte .

Misschien eens een moment om je ervaringen via een reactie ( of mail ) te laten horen , zodat we een beter beeld krijgen over een nieuw leventje in een nieuw samengesteld gezin.

21:01 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

30-12-07

als je kind iemand anders mama noemt

Een kind heeft maar één mama. Dat is de biologische realiteit !De meeste kinderen van gescheiden ouders noemen de nieuwe partner van mama of papa bij de voornaam. Als de kinderen erg klein zijn, wordt de nieuwe partner regelmatig mama of papa genoemd of iets dat erop gelijkt: mams, pappie,....

Vanzelfs -------> Maar in alle gevallen moet je als stiefmoeder je plaats verdienen! Je bent in eerste instantie de nieuwe partner van papa, dan pas stiefmoeder. Ex-partners kunnen wel een nieuwe partner voor zichzelf zoeken, maar hun kind een nieuwe moeder opleggen, dat kunnen ze niet. In die zin is "stiefmoeder" een verkeerd woord. "Moeder" of "mama" is een titel die je moet verwerven, door gedrag en attitude. Pas als je in de ogen van het kind bewezen hebt dat je ook een verzorgende moeder voor hem of haar kan zijn, kan je aanspraak maken op die titel. Maar altijd alleen als het kind dat zelf wil. Je kan je kind niet opleggen je nieuwe partner mama of papa te noemen. Zoiets moet vanzelf komen!

Respect ------> Voor de meeste kinderen is de naam"mama" niet zo zwaar beladen als voor de ouders zelfs. Mama is eerder de definitie van ' iemand die goed voor me zorgt, iemand op wie ik kan rekenen. Voorwaarde is wel dat hun biologische mama of papa gelukkig is en de ex-partners op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Wanneer zijn echte mama of papa lijdt, verdrietig is om de echtscheiding, niet loskomt van haar-zijn ex, of bij vechtscheidingen, zijn de termen 'mama' en ' papa' zo  zwaar beladen dat het kind uit loyaliteit de stiefouder nooit zo zou noemen. Dat zou in hun ogen verraad zijn !

Geruststelling ---------> Al ligt het voor moeders en vaders gevoelig, toch zou je alleen maar blij moeten zijn wanneer je kind de nieuwe partner van je ex uit zichzelf mama of papa noemt. Dat wil niet alleen zeggen dat je kind de scheiding verwerkt heeft , maar ook dat het zich goed voelt bij die persoon. Het zou net een geruststelling moeten zijn, en geen bedreiging.Want wat kan je als ouder meer wensen dan dat je kind zich goed voelt ?

info : hln kinderpsychologe Klaar Hammenecker

20:04 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

15-12-07

feest-tips !

Wie regelmatig onze blog eens bezoekt zal merken dat het wat stil was met het schrijven van berichtjes , postvak IN zat minder stil en we probeerden steeds op elke mail te antwoorden. De feestdagen staan voor de deur en we willen jullie allen toffe gezellige familiale feestdagen toewensen.

Tot hoors , Delphine en Bart

kerstman7

21:03 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |