14-11-08

slimmer omgaan met onderhoudsgeld

Scheiden : Welke fiscale gevolgen heeft het ?

Scheiden gaat momenteel een stuk makkelijker dan jaren geleden, maar aan de financiële en bijgevolg ook fiscale kant van de zaak is NIETS veranderd.

Bij een scheiding is er meestal veel emotioneel verdriet en onbewust verliest men een aantal punten uit het oog die later héél belangrijk zouden kunnen zijn. Het onderhoudsgeld is uiteraard een van de meest in het oog springende aspecten van een echtscheiding.

Iedereen zal zo stilaan wel weten dat wie onderhoudsgeld moet betalen, dat voor 80 % kan aftrekken van zijn/haar belastingen.De ex-partnerie het ontvangt, betaalt op 80 % van de som belastingen tegen het marginaal tarief.

Minder bekend is dat aftrek van betaalde onderhoudsgelden niet cumuleerbaar is met de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste. In principe is dat geen probleem omdat kinderen doorgaans ten laste zijn van de partner die onderhoudsgeld ontvangt, maar in het kader van co-ouderschap kunnen ouders er ook voor kiezen die kindertoeslag onder elkaar te verdelen.

Ook minder bekend is dat ook onderhoudsgeld dat in natura wordt gegeven, fiscaal kan worden geoptimaliseerd. Wie de voormalige partner bijvoorbeeld met de kinderen gratis een woning ter beschikking stelt, kan de netto-huuropbrengst die daardoor verloren gaat tot 80 % aftrekken van de belastingen. Het eventuele fiscale voordeel datgenoten wordt door de aftrek van een hypothecaire lening moet wel in mindering worden gebracht.Als het om de voormalige gezinswoning gaat kan maar 80% van de helft van de huurwaarde afgetrokken worden, zelfs als die woning volledig op de naam staat van degene die ze ter beschikking stelt.

De jongste tijd is er wel wat evolutie in de rechtspraak, waarbij verwezen wordt naar de bescherming van de gezinswoning.Eigenlijk heeft elke partner, zelfs na ontbinding van het huwelijk, een blijvend recht op het in stand houden van die woning ! ! !

Soms kan ook overeengekomen worden dat naast het onderhoudsgeld bepaalde rekeningen rechtstreeks vereffend worden. Schoolboeken die betaald moeten worden, de bijdrage voor een schoolreis, kledij, ... Een zogenaamde kinderrekening, waarop ( één van) de ouders nu en dan geld stort en die samen beheren, kan een handige hulp zijn. Ze wordt echter nog niet veel gebruikt omdat er vaak ten onrechte van uitgegaan wordt dat sommen die daarop getort worden niet fiscaal aftrekbaar zijn. Vaak kunnen ouders tot een bepaald bedrag onafhankelijk van elkaar geld van de rekening halen. Voor grotere bedragen zijn de twee handtekeningen nodig.

Zo'n kinderrekening kan interessant zijn in situaties waarbij één van de partners financieel veel beter af is dan de andere. De meer vermogende kan dan geld op de rekening storten, terwijl de andere de kinderen ten laste neemt en bijvoorbeeld het kindergeld op de rekening stort. De mindervermogende partner geniet zo van de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste, terwijl de meervermogende zijn storting op de kinderrekening voor 80 % fiscaal kan aftrekken. Situaties waarbij een ouder een aantal keren geld op zo'n rekening stort en die bijdragen fiscaal aftrekt maar tegelijk op het einde van het jaar de (nog) niet gebruikte som terugvordert van de andere partner, kunnen uiteraard niet door de beugel.

Wat ook kan , maar nauwelijks bekend, is dat de partner die onderhoudsgeld verschuldigt is dat ook onder de vorm van een eenmalige kapitaalstorting kan overmaken. Die mogelijkheid kan enkel aangeboden worden door de partner die onderhoudsgeld moet betalen. Ze kan niet worden opgelegd door een rechtbank. De ontvanger van het geld wordt dan elk jaar op een fictieve rente belast. Die loopt op van 1 % voor een ex-partner die jonger is dan 40 tot 5 % voor iemand van 65+.Die belasting is wel levenslang verschuldigd. Ze dooft niet uit als het kind economisch zelfstandig wordt.Deze manier van onderhoudsgeld betalen kan fiscaal interessant zijn als de partner die moet betalen bijvoorbeeld een financieel uitzonderlijk goed jaar verwacht en zo kan vermijden dat een groot deel van zijn of haar inkomen in de hoogste belastingschijf belandt

Er zijn ook hiaten in de wetgeving. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met de specificiteit van co-ouderschap. Toch lijkt het de bedoeling van de wetgever om die vorm van gezamelijke zorg voor de kinderen te stimuleren. Zo kunnen de ouders de kinderen allebei voor de helft ten laste nemen, MAAR als een van de beiden veel vermogender is dan de andere, en dus veel meer bijdraagt in de kosten, kan hij of zij dat NIET fiscaal recupereren. Wie kinderen ten laste heeft, kan onderhoudsgeld immers niet in vermindering brengen van zijn belastingen.

bron : Nieuwsblad 13 nov 2008

08:44 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-11-08

"Machteloos toekijken"

"Machteloos toekijken" .....

zo wil ik dit berichtje starten en plaatsen op de Blogsite. Vooral voor de mannen, lees papa's, die toevallig op deze Blogsite botsen of omwille dat hun partner eens wou dat hun partner dit zou lezen.

Niemand wil denken aan het feit dat een huwelijk kan stuklopen maar helaas is dit een onderdeel van ons leven. Wanneer er dan ook kinderen in het huwelijk zijn dan maakt dit het niet eenvoudiger en gemakkelijker. Immers de mama en papa zullen elk hun leven gaan en een nieuwe partner tegenkomen.

Wanneer je als man, papa, een nieuwe partner leert kennen dan zal zij jou niet alleen moeten ontdekken maar ze zal ook je kinderen 'moeten' leren kennen. Zeg maar ermee leren omgaan. Je kan een vrouw leren kennen die zelf al kinderen heeft maar ze kan ook nog kinderloos zijn. Elke situatie is anders maar het is geen gemakkelijke taak om met 2 nieuwe partners een Nieuw Samengesteld Gezin op te starten.

Uit het oogpunt van de papa kan je het volgende samenvatten :

  1. Wanneer hij zijn kind(eren) maar om het weekend zal zien dan zal hij er alles aan doen om ze gelukkig te zien. Dit is héél normaal maar wat zijn de uitersten in dat geval....Alles wat ze vragen ze ook geven ? Meeste papa's kunnen moeilijk daar onderscheid in maken in die normen.
  2. Mannen aanvaarden in het algemeen al niet teveel commentaar over hun wijze van omgaan en opvoeden van hun kroost, laat staan dat ze dit zullen aanvaarden na een echtscheiding. Ze hebben hun eigen idee over hoe ze verder willen omgaan met de opvoeding van zijn kind(eren)
  3. Veel mannen laten zich intimideren door hun ex, en hoe kan een 'ex ' dat ? Wel door de kinderen .....

Hoe moet een nieuwe partner omgaan met een partner die al reeds papa is  ?

  1. Vooral proberen zichzelf te zijn en te blijven. Dit kan vooral door veel te praten met haar partner over haar gevoelens, niet zozeer haar gevoelens betreffende haar liefde voor haar partner maar wel hoe ze zich voelt in de leefsituatie , zij , haar partner en zijn kinderen .
  2. Het is een feit dat een man niet graag hoort wat hij wel en niet mag doen tov zijn kinderen maar een iemand die geen bloedverwant is van de kinderen, bekijkt alles objectiever. Probeem is dat een man dat niet "altijd" zal aanvaarden.
  3. Kinderen hebben vlug door in welke situatie ze beland zijn en gaan deze zeker manupileren. Hoe ouder, hoe erger.....De situatie kan uit de hand lopen wanneer de kind(eren) merken wanneer er veel ruzies ontstaan.
  4. Een kind aanvaarden van iemand anders is veel moeilijker dan je denkt. Je moet niet alleen het kind ontdekken maar je ontdekt ook de omgang tussen de papa en het kind.
  5. Belangrijk is te weten dat je nooit de natuurlijke mama of papa kan vervangen. Een luisterend oor en een helpende hand zijn is reeds nu al een grote taak voor elke stiefmama en stiefpapa

dus niet 'machteloos toekijken ' maar veel praten wat je denkt en voelt. Soms eens proberen contact te vinden met lotgenoten kan een leerrijke ervaring zijn.

 

18:50 Gepost door Bart en Delphine in gezin | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |