14-11-08

slimmer omgaan met onderhoudsgeld

Scheiden : Welke fiscale gevolgen heeft het ?

Scheiden gaat momenteel een stuk makkelijker dan jaren geleden, maar aan de financiële en bijgevolg ook fiscale kant van de zaak is NIETS veranderd.

Bij een scheiding is er meestal veel emotioneel verdriet en onbewust verliest men een aantal punten uit het oog die later héél belangrijk zouden kunnen zijn. Het onderhoudsgeld is uiteraard een van de meest in het oog springende aspecten van een echtscheiding.

Iedereen zal zo stilaan wel weten dat wie onderhoudsgeld moet betalen, dat voor 80 % kan aftrekken van zijn/haar belastingen.De ex-partnerie het ontvangt, betaalt op 80 % van de som belastingen tegen het marginaal tarief.

Minder bekend is dat aftrek van betaalde onderhoudsgelden niet cumuleerbaar is met de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste. In principe is dat geen probleem omdat kinderen doorgaans ten laste zijn van de partner die onderhoudsgeld ontvangt, maar in het kader van co-ouderschap kunnen ouders er ook voor kiezen die kindertoeslag onder elkaar te verdelen.

Ook minder bekend is dat ook onderhoudsgeld dat in natura wordt gegeven, fiscaal kan worden geoptimaliseerd. Wie de voormalige partner bijvoorbeeld met de kinderen gratis een woning ter beschikking stelt, kan de netto-huuropbrengst die daardoor verloren gaat tot 80 % aftrekken van de belastingen. Het eventuele fiscale voordeel datgenoten wordt door de aftrek van een hypothecaire lening moet wel in mindering worden gebracht.Als het om de voormalige gezinswoning gaat kan maar 80% van de helft van de huurwaarde afgetrokken worden, zelfs als die woning volledig op de naam staat van degene die ze ter beschikking stelt.

De jongste tijd is er wel wat evolutie in de rechtspraak, waarbij verwezen wordt naar de bescherming van de gezinswoning.Eigenlijk heeft elke partner, zelfs na ontbinding van het huwelijk, een blijvend recht op het in stand houden van die woning ! ! !

Soms kan ook overeengekomen worden dat naast het onderhoudsgeld bepaalde rekeningen rechtstreeks vereffend worden. Schoolboeken die betaald moeten worden, de bijdrage voor een schoolreis, kledij, ... Een zogenaamde kinderrekening, waarop ( één van) de ouders nu en dan geld stort en die samen beheren, kan een handige hulp zijn. Ze wordt echter nog niet veel gebruikt omdat er vaak ten onrechte van uitgegaan wordt dat sommen die daarop getort worden niet fiscaal aftrekbaar zijn. Vaak kunnen ouders tot een bepaald bedrag onafhankelijk van elkaar geld van de rekening halen. Voor grotere bedragen zijn de twee handtekeningen nodig.

Zo'n kinderrekening kan interessant zijn in situaties waarbij één van de partners financieel veel beter af is dan de andere. De meer vermogende kan dan geld op de rekening storten, terwijl de andere de kinderen ten laste neemt en bijvoorbeeld het kindergeld op de rekening stort. De mindervermogende partner geniet zo van de verhoging van de belastingsvrije som voor kinderen ten laste, terwijl de meervermogende zijn storting op de kinderrekening voor 80 % fiscaal kan aftrekken. Situaties waarbij een ouder een aantal keren geld op zo'n rekening stort en die bijdragen fiscaal aftrekt maar tegelijk op het einde van het jaar de (nog) niet gebruikte som terugvordert van de andere partner, kunnen uiteraard niet door de beugel.

Wat ook kan , maar nauwelijks bekend, is dat de partner die onderhoudsgeld verschuldigt is dat ook onder de vorm van een eenmalige kapitaalstorting kan overmaken. Die mogelijkheid kan enkel aangeboden worden door de partner die onderhoudsgeld moet betalen. Ze kan niet worden opgelegd door een rechtbank. De ontvanger van het geld wordt dan elk jaar op een fictieve rente belast. Die loopt op van 1 % voor een ex-partner die jonger is dan 40 tot 5 % voor iemand van 65+.Die belasting is wel levenslang verschuldigd. Ze dooft niet uit als het kind economisch zelfstandig wordt.Deze manier van onderhoudsgeld betalen kan fiscaal interessant zijn als de partner die moet betalen bijvoorbeeld een financieel uitzonderlijk goed jaar verwacht en zo kan vermijden dat een groot deel van zijn of haar inkomen in de hoogste belastingschijf belandt

Er zijn ook hiaten in de wetgeving. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met de specificiteit van co-ouderschap. Toch lijkt het de bedoeling van de wetgever om die vorm van gezamelijke zorg voor de kinderen te stimuleren. Zo kunnen de ouders de kinderen allebei voor de helft ten laste nemen, MAAR als een van de beiden veel vermogender is dan de andere, en dus veel meer bijdraagt in de kosten, kan hij of zij dat NIET fiscaal recupereren. Wie kinderen ten laste heeft, kan onderhoudsgeld immers niet in vermindering brengen van zijn belastingen.

bron : Nieuwsblad 13 nov 2008

08:44 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

onderhoudsgeld toch oppassen met die rekeningen. Wij hebben in overleg met mijn man zijn ex het ondehoudsgeld op een spaarrekening van de kinderen gezet. en nu krijgen we dat in ons gezicht omdat we zogezegd niet moesten betalen aan haar. wij hebben van dag 1 betaald maar staat op de kinderen hun rekening zodat we weten dat het (hopelijk) later naar de kinderen kan en niet werd opgebruikt door de mama die graag uit gaat en veel geld uitgeeft aan haar zelf. maar als ze zo blijft zagen zijn we misschien toch verplicht om de kinderen hun geld aan haar te geven. om maar van de zever van af te zijn. dus oppassen voor ge zoiets doet.

Gepost door: nancy | 03-02-09

De commentaren zijn gesloten.