27-10-08

Vaders zullen meer moeten betalen ! !

 " Nieuwe regeling voor alimentatie op komst "

Staatssecretaris Voor het Gezin ' Melchior Wathelet ( cdH) werkt aan een nieuwe regeling voor het onderhoudsgeld voor kinderen na een echtscheiding. Eén van de hervormingen die op tafel ligt, is een "automatische"koppeling van het alimentatiegeld aan de leeftijd van de kinderen.

Elk jaar worden honderden conflicten over alimentatiegeld uitgevochten omdat de ouder met het hoederecht - " meestal " de moeder - aan de ex-partner vraagt om mee in te staan voor de stijgende kosten voor de opvoeding, naarmate de kinderen ouder worden. Ook Katrien Schryvers ( CD&V ) steunt dat voorstel om onderhoudsgeld automatisch te koppelen aan de leeftijd van kinderen. Ze willen dat het onderhoudsgeld automatisch met 10 % verhoog op 6, 12 en 18 jaar, net als het kindergeld.Dat kindergeld stijgt op 6 jaar met 14,53 euro , op 12 jaar met 22,12 euro en op 18 jaar komt er 25.50 euro bij.

Als voorbeeld geeft ze dat een vader die 50 euro moet betalen voor een baby, zou dan op 55 euro moeten betalen op 6 jaar en 60,50 op 12 jaar. Als het kind na 18 jaar nog studeert, stijgt het onderhoudsgeld tot 66,55 euro per maand.

We zouden graag als NSG even willen inpikken op het voorbeeld dat Mevr Katrien Schryvers geeft van een vader die 50 euro betaalt per maand voor zijn baby. Onze ervaringen leren dat een rechter veel meer zal aanreken dan 50 euro , want de gouden regel is dat een rechter zal kijken naar het inkomen van de vader. Stel dat de bewuste vader 1500 euro netto inkomen krijgt dan zal de rechter daar 10 % van aanrekenen per kind , ttz de vader zal voor zijn baby 150 euro betalen per maand en geen 50 euro ! Reken dan op 6 jaar , dan zal hij 165 euro betalen , op 12 jaar komt dat op 181,5 euro , en studeert zoon of dochter nog verder dan zal hij 189,65 euro betalen .....Wie volgt onze theorie ( en praktijk ) en wie deze van Katrien Schryvers ?

Daarnaast wil het CD&V ook in de wet inschrijven dat het onderhoudsgeld altijd geïndexeerd moet worden. Nu gebeurd dat alleen als de moeder daar expliciet om vraagt , of eerder hoe goed haar raadsman is ( denken wij dan ) .

Als voorbeeld willen we hier even ons verhaal doen : " Bart scheidde met een EOT , en hier was niet  het woordje " meestal " van toepassing , want de kinderen bleven wonen bij de papa . De mama zou geen alimentatie betalen maar op regelmatige basis voor de kinderen zorgen. Dit stond beschreven in de EOT. Doch na een jaar was de mama verdwenen , woonde in Antwerpen , Bart in West-Vlaanderen. Tot drie ( 3 ) keer toe hebben we geprobeerd om haar alimentatie te laten betalen maar de jeugdrechter besliste telkens negatief . Waar zijn de wetten dan ? Als enige reden die we kregen  was dat ik gescheiden was met een EOT en dat dit bindend was ....In alle echtscheidingen worden de moeders bevoordeeld , en mogen vele vaders grote sommen betalen en hebben ze niets in de pap te brokken.

Het is zoals voorzitter Henri-Pierre Rogie van de vzw Adams ( Advies en dienstbetoon voo rmannen in scheiding ) verduidelijkt , namelijk dat de vaders nog meer zullen moeten betalen dan nu al het geval is. De moeder(s) kunnen nu ook al naar de rechter stappen als ze vinden dat ze niet voldoende krijgen , en die rechter zal dan oordelen naargelang ook de inkomsten van de moeder en de vader.Is een betere toepassing dan zomaar blind regelingen en wetten maken ! Als de maatregel dan toch wordt goedgekeurd, vraagt vzw ADAM dat de automatische verhoging van het alimentatiegeld zou worden gekoppeld aan het bezoekrecht van de vader.

Elke reactie is welkom ....

22:48 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-08

Twee huizen ...

Als ouders apart gaan wonen...dan verandert het leven ! Kinderen kunnen veel last ondervinden.Ouders loodsen hun kinderen doorheen de overgang van één huis naar twee huizen, en moeten allerlei zakens regelen.

Deze site zit vol getuigenissen van jongeren , tips en allerlei andere nuttige informatie .....

Wij vinden het een +punt en geven de raad zeker eens deze site te bezoeken.

huis

mvg

Bart en Delphine

21:50 Gepost door Bart en Delphine in gezin | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-10-08

Nieuwe echtscheidingswet één jaar later in de praktijk

" Er wordt nog veel gevochten "

 

 

Het is niet onze bedoeling om via onze Blogsite dieper in detail te treden over de procedure echtscheiding maar soms is het toch eens nodig en interessant om toch eens bepaalde punten i.v.m. echtscheiding in de kijker te zetten.

 

Om het met de woorden van advocate Liliane Versluys te citeren, ze is combattief echtsscheidingsspecialiste, omwille van de nieuwe echtscheidingswet zijn niet alle discriminaties weg, En precies de armsten zijn extra bezwaard.

 

Het verschijnen voor de rechter :

 

was afgeschaft in 1994 maar onder druk van CD&V terug ingevoerd in een nieuwe wet. Onbegrijpelijk want ze erg vernederend. Het idee spruit vooral dat we niet te lichtzinnig mogen scheiden maar bezinnen doen alle koppels sowieso, en het is een middel die er geen is. Er staan een leger van partijen en advocatenn ( die kosten vele euro's ! ) en er is geen tijd voor echte verzoeningspogingen. Wie het ooit meemaakte kan dit allemaal wel beamen , niet ?

 

Vaarwel schuldvraag ?

 

Niet helemaal.Of zelfs helemaal niet . De beslissing om te scheiden kan niet meer gestoeld zijn op ' schuld ' van de ander. Daarvoor is de term 'echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting ' ( EOO) ingevoerd. Maar je hebt ook geen recht op alimentatie als je een 'zware fout ' maakte. Het is niet omdat je na 25 jaar slecht huwelijk in de armen valt van je plaatselijke bakker of postbode daarmee je recht moet verliezen op alimentatie. De wet bepaald niet wat ' een zware fout ' kan zijn , maar overspel is er in de praktijk altijd één geweest. Ze was eerder bedoeld om bijvoorbeeld geen alimentatie te moeten betalen aan een ex-partner die huiselijk geweld  pleegde maar laat anderzijds de oude deuren open van "schuld" die beter waren gesloten.

 

Alimentatie voor de ex-partner :

 

deze is sowieso maar betaalbaar voor een kleine groep : de rijkere mensen. Want er mag nooit meer dan een derde van de inkomsten worden ingepalmd voor alimentatiegeld, een mens moet zelf nog leven ook ! Maar met de nieuwe wet kijkt men naar de staat van de behoefte van de aanvrager. Een zeer ingewikkelde en onduidelijke situatie(s)

 

Pensioenrechten voor de ex-partner :

 

Werknemers en zelfstandigen krijgen automatisch de helft van de gezinspensioenrechten als het op een scheiding uitdraait , maar voor de ex-partners van ambtenaren is dat nog steeds niet het geval.

 

Alimentatie voor de kinderen :

 

De nieuwe wet was bedoeld om vechtscheidingen te vermijden. Maar over de kinderen en over de verdeling van goederen gaat het nog steeds hard tegen hard. De alimentatie voor de kinderen valt buiten de nieuwe wet en was sowieso al om zeep door de wet opde bliocatie, die een jaar eerder in voege is getreden. Steeds vaker voorkomend in de praktijk : ' de expartner die zegt  ' oke , dan neem ik de kinderen halftijds , die ze parkeert bij oma of d eopas en die zo het leven in de war stuurt van de andere ouder , dat al jaren was ingericht op halftijdswerken, waarna carrierekansen sowieso zijn geslonken. Opnieuw trekken de minst verdienenden aan het korste eind.

 

Verdeling van de goederen : 

 

Valt ook buiten de echtscheidingswet, de gevechten er rond komen erna ! De wetgever moet misschien eindelijk ook eens gaan kijken naar al die zelfstandigen die vennootschapjes opzetten en zichzelf maar een klein loontje uitkeren ' dus ' zogezegd niet voldoende inkomen hebben om alimentatie te betalen .

 

Je ziet, er wordt nog genoeg gevochten. En tot bloedens toe !

 

citaat : Het laatste Nieuws woensdag 08 okt 2008

23:13 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |