27-10-08

Vaders zullen meer moeten betalen ! !

 " Nieuwe regeling voor alimentatie op komst "

Staatssecretaris Voor het Gezin ' Melchior Wathelet ( cdH) werkt aan een nieuwe regeling voor het onderhoudsgeld voor kinderen na een echtscheiding. Eén van de hervormingen die op tafel ligt, is een "automatische"koppeling van het alimentatiegeld aan de leeftijd van de kinderen.

Elk jaar worden honderden conflicten over alimentatiegeld uitgevochten omdat de ouder met het hoederecht - " meestal " de moeder - aan de ex-partner vraagt om mee in te staan voor de stijgende kosten voor de opvoeding, naarmate de kinderen ouder worden. Ook Katrien Schryvers ( CD&V ) steunt dat voorstel om onderhoudsgeld automatisch te koppelen aan de leeftijd van kinderen. Ze willen dat het onderhoudsgeld automatisch met 10 % verhoog op 6, 12 en 18 jaar, net als het kindergeld.Dat kindergeld stijgt op 6 jaar met 14,53 euro , op 12 jaar met 22,12 euro en op 18 jaar komt er 25.50 euro bij.

Als voorbeeld geeft ze dat een vader die 50 euro moet betalen voor een baby, zou dan op 55 euro moeten betalen op 6 jaar en 60,50 op 12 jaar. Als het kind na 18 jaar nog studeert, stijgt het onderhoudsgeld tot 66,55 euro per maand.

We zouden graag als NSG even willen inpikken op het voorbeeld dat Mevr Katrien Schryvers geeft van een vader die 50 euro betaalt per maand voor zijn baby. Onze ervaringen leren dat een rechter veel meer zal aanreken dan 50 euro , want de gouden regel is dat een rechter zal kijken naar het inkomen van de vader. Stel dat de bewuste vader 1500 euro netto inkomen krijgt dan zal de rechter daar 10 % van aanrekenen per kind , ttz de vader zal voor zijn baby 150 euro betalen per maand en geen 50 euro ! Reken dan op 6 jaar , dan zal hij 165 euro betalen , op 12 jaar komt dat op 181,5 euro , en studeert zoon of dochter nog verder dan zal hij 189,65 euro betalen .....Wie volgt onze theorie ( en praktijk ) en wie deze van Katrien Schryvers ?

Daarnaast wil het CD&V ook in de wet inschrijven dat het onderhoudsgeld altijd geïndexeerd moet worden. Nu gebeurd dat alleen als de moeder daar expliciet om vraagt , of eerder hoe goed haar raadsman is ( denken wij dan ) .

Als voorbeeld willen we hier even ons verhaal doen : " Bart scheidde met een EOT , en hier was niet  het woordje " meestal " van toepassing , want de kinderen bleven wonen bij de papa . De mama zou geen alimentatie betalen maar op regelmatige basis voor de kinderen zorgen. Dit stond beschreven in de EOT. Doch na een jaar was de mama verdwenen , woonde in Antwerpen , Bart in West-Vlaanderen. Tot drie ( 3 ) keer toe hebben we geprobeerd om haar alimentatie te laten betalen maar de jeugdrechter besliste telkens negatief . Waar zijn de wetten dan ? Als enige reden die we kregen  was dat ik gescheiden was met een EOT en dat dit bindend was ....In alle echtscheidingen worden de moeders bevoordeeld , en mogen vele vaders grote sommen betalen en hebben ze niets in de pap te brokken.

Het is zoals voorzitter Henri-Pierre Rogie van de vzw Adams ( Advies en dienstbetoon voo rmannen in scheiding ) verduidelijkt , namelijk dat de vaders nog meer zullen moeten betalen dan nu al het geval is. De moeder(s) kunnen nu ook al naar de rechter stappen als ze vinden dat ze niet voldoende krijgen , en die rechter zal dan oordelen naargelang ook de inkomsten van de moeder en de vader.Is een betere toepassing dan zomaar blind regelingen en wetten maken ! Als de maatregel dan toch wordt goedgekeurd, vraagt vzw ADAM dat de automatische verhoging van het alimentatiegeld zou worden gekoppeld aan het bezoekrecht van de vader.

Elke reactie is welkom ....

22:48 Gepost door Bart en Delphine in Web | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.