29-08-08

Gezinsdrama te Kapellen

We konden allen horen en lezen over het gezinsdrame te Kapellen enkele dagen terug. Een mama verstikte haar 2 kinderen uit haar laatste huwelijk , en probeerde nadien zelfmoord te plegen. We halen dit onderwerp aan en dit om te tonen dat er nood is aan voldoende informatie en trefpunten waar mensen die deel uit maken van een Nieuw Samengesteld Gezin terecht kunnen.

Welzijnwerkers zijn er het over eens : " Er zijn praktisch geen instanties waar mensen terechtkunnen die in een NSG leven, en daar problemen mee hebben. En de overheid doet véél te weinig om ouderwetse wetten up-to-date te maken. "

Je moet weten dat NSG in Vlaanderen stilaan de meest 'beoefende' gezinsvorm aan het worden is, en ze heel specifieke problemen kan opleveren - die in extreme gevallen, zoals nu in Kapellen, tot wanhoopsdaden kunnen leiden. In het geval van het gezinsdrama te Kapellen, boterde het niet tussen de vader en de kinderen uit het vorig huwelijk van de moeder. Die twist wordt nu aangestipt als één van de oorzaken van het drama. Het is voor veel Vlamingen een herkenbare problematiek. Er zijn geen cijfers bekend maar we mogen er van uitgaan dat er stilaan meer NSG'en zijn dan zogenaamde klassieke gezinnen.

De druk op zo'n nieuw samengesteld gezin is vaak ongeloofelijk hoog. Deze mening is ook Yola Thienpont, een maatschappelijk werkster die ( als een van de weinigen ) gespecialiseerd is in de materie. Ze organiseert samenkomsten voor mensen die aan zo'n nieuwe fase in hun leven beginnen.  Die mensen willen vooral niet opnieuw falen.

Kinderen spelen vaak een grote rol in een NSG. Het is volgens Thienpont ook een factor waarover mensen weinig of geen compromissen sluiten. Iets wat waar we haar zeker gelijk in geven. Bij een NSG zijn ook veel mensen bij betrokken :
Ex-partners,grootouders,peters en meters,ooms en tantes, allen kijken ze bezorgd en goedbedoeld wel toe of alles goed draait in dat NSG maar vaak wordt dit ak inmenging ervaren en kan dat leiden tot verhoging van de druk.

Onderzoek naar de specifieke problemen en vereisten van een NSG's is er nauwelijks. Wetten en regelingen die een beetje op deze tijd geënt zijn evenmin.OOk wij vinden dat onbegrijpelijk en lieten ons al eens horen via mail aan bevoegde Minister. We kregen een mooie brief , vol lof over onze Blog-site en initiatief maar daar stopt het.

We stellen ook vast dat naast de kinderen ook geld een struikelblok is in een NSG.Vaak moeten mannen, die nog onder oude regelingen gescheiden zijn, een onredelijke alimentatie betalen aan hun ex. Dat wordt in vele gevallen een bron van spanning en verwijten in een nieuwe relatie.

Als laatste willen we even siteren naar een andere belangrijke oorzaak en dit volgens LIeve Valvekens voor Algemeen Welzijnswerk : " Mensen die verliefd worden,vergeten vaak dat hun kinderen die coup de foudre niet delen; voor de ouders kan het vaak allemaal niet snel genoeg gaan,terwijl de kinderen net heel veel tijd nodig hebben om aan de nieuwe toestand te wennen.

Wel beste Lieve , ergens kunnen we je volgen dat men zeker rekening moet houden met de kinderen maar helaas staat er op verliefd worden en zijn geen leeftijd.

bron : Het Laatste Nieuws

22:02 Gepost door Bart en Delphine in gezin | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |