26-03-07

een felicitatie

Image1

21:06 Gepost door Bart en Delphine in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-03-07

onderzoeksresultaten

echtscheiding

 

In één van onze vorige berichten was er sprake dat er in België geen enkel onderzoek is geweest naar scheidingen en stiefgezinnen . We moeten ons dus focussen op buitenlandse onderzoeken . Daarom even kort een Nederlandse studie :

 

Er zijn ongeveer 230.000 stiefgezinnen in Nederland en daar komen er per jaar zo'n 10.000 bij. 1 op de 10 gezinnen is een stiefgezin.

Onderzoeksresultaten:

Relatie (tiener)meisjes-stiefmoeders meest problematisch

Relatie stiefvaders-(jonge) zonen minst problematisch

Kinderen in gezinnen met echte vader hebben goede band met vader

Kinderen kunnen wel met twee vaders goede relatie hebben, maar moeilijker met twee moeders Moeders geven aan dat hertrouwen relatie met kinderen verbetert

Met name begin van stiefgezin is problematisch, na verloop van tijd gaat het beter

Stiefouders in het begin niet te sterk als ouder manifesteren en geduld hebben

Vorming van stiefgezin is moeilijker bij adolescenten dan bij jonge kinderen

Aanwezigheid stiefbroers en –zussen bemoeilijkt aanpassing

Nauwelijks ontwikkelingsverschillen tussen stiefkinderen en gewone kinderen

Kinderen ontwikkelen zich beter als contact houden met niet-verzorgende ouder


Samenwonen met een partner met kinderen kan allerlei zorgen en vragen met zich meebrengen, zoals:

Word ik als stiefvader/moeder wel geaccepteerd?

Moet ik me nu wel of juist niet met de opvoeding bemoeien en zo ja,

Hoe verdelen we dan de taken over de opvoeding?

Is iedere partner verantwoordelijk voor zijn eigen kinderen?

Komen mijn eigen kinderen niet tekort?

Voor wie moet ik dan kiezen?

12:58 Gepost door Bart en Delphine in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-03-07

ONS gezin !

cartoon familie

 

Momenteel is het wel even stil op " onze Blog " doch we krijgen  regelmatig wel eens een mailtje van ouders die op zoek zijn naar info of raad. Vooral eigen levensrevaringen zijn belangrijk om mensen te kunnen helpen en is er geen spreekwoord die zegt dat we nooit te oud zijn om te leren ?

 

We proberen op elke mail  een zo volledig mogelijk antwoord te geven en het is voor ons dan  ook leuk om er een wederwoordje van terug te krijgen. Zo krijgen we deze week volgende reactie  :

"

Wat je zei over ONS vond ik wel een hele goeie.Ik miste dat WIJ/ONS gevoel ook al heel sterk.Maar het leven is een leerschool en als je na je scheiding weer voor het eerst een nieuwe relatie krijgt is het heel erg zoeken naar een nieuw evenwicht en je eigen grenzen aangeven."

 

Het is dus inderdaad zo dat er in elk gezin dat ONS-gevoel moet zijn en niet het ik , jij , mijn en jouw........S A M E N aan oplossingen werken en vooral leren SAMEN leven .....maar ik denk dat we hier niks nieuw zeggen zekers !

groetjes

Bart

 

20:04 Gepost door Bart en Delphine in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-03-07

Kwart van kinderen maakt scheiding mee

Vermoedelijk een kwart van de minderjarigen maakt vroeg of laat een breuk tussen zijn ouders mee, veelal voor ze de lagere school afronden. Wereldwijd zijn onderzoekers het erover eens dat dit tenminste tijdelijk negatieve effecten heeft op deze kinderen.

 

In Vlaanderen hebben we geen exacte gegevens over kinderen en echtscheiding maar we weten dat er jaarlijks 15.000 huwelijken in Vlaanderen ontbonden worden en dat er sneller gescheiden wordt. Een raming van het rijksregister leert ons dat 20 tot 25 % van de minderjarigen ooit met een breuk tussen zijn ouders wordt geconfronteerd. Dat zijn 250.000 tot 300.000 kinderen en jongeren.

 

Grootschalig onderzoek over de effecten van een echtscheiding op kinderen is er in ons land nog niet gebeurd. Er bestaan wel plannen voor maar tot dan moeten we met buitenlandse studies stellen.

 

Wat leren we uit die onderzoeken :

 

   * De eerste twee jaar na een scheiding zijn voor de kinderen stressvol. Ze ervaren dan meer verdriet, meer depressieve gevoelens, meer angst. Ze hebben een minder positief zelfbeeld en voroal jongens neigen probleemgedrag te vertonen.

   * De schoolresultaten vertonen een neerwaartse buiging, vooral wanneer de breuk zich voordeed tijdens een scharnierjaar, bijvoorbeeld in het eerste leerjaar of het eerste secundair.

  * Een groot deel van de kinderen en jongeren "herpakt " zich na die eerste paar jaren .Er is dan niet zo'n groot verschil meer met jongeren uit gewone gezinnen. Al blijkt dat kinderen uit gescheiden gezinnen minder vaak aan hogere opleiding te starten .

 

Iets dat zeer belangrijk is en waar wij via deze blog-site veel aandacht willen besteden is het volgende :

 

Niet zozeer de breuk van een huwelijk leidt tot problemen maar conflicten en geruzie tussen de ouders, voor, tijdens en na de breuk leiden tot grote problemen.

Als het conflict blijft bestaan of als er een blijvende vijandschap tussen de ouders ontstaat, lopen de kinderen meer kans om tot de problematische minderheid te gaan behoren die op langere termijn problemen ontwikkelt. Ook psychologische en/of finnaciële problemen van ouders hebben een negatieve impact op kinderen.

 

Er zijn ook positieve invloeden , vooral wanneer een scheiding een einde maakt aan hoogoplopende ruzies of geweld tussen ouders, dan is dat een goede zaak voor de kinderen , al kunnen die dan leiden tot een vechtscheiding.

Ook is het goed als kinderen steunfiguren vinden in hun directe omgeving zoals bij hun broers of zussen , grootouders , school of hulpverleners.

 

Wij , Delphine en Bart  , zijn overtuigd dan ook Nieuw Samengestelde Gezinnen nood hebben aan  steunpijlers ....en dat Vlaams minister van Welzijn en Gezin , Inge Vervotte , ook moet denken aan deze gezinnen .

Bij deze sturen wij alvast een mailtje met daarin onze web-blog-site ....

 

 

( bron : Nieuwsblad 6 maart 2007 )

 

19:10 Gepost door Bart en Delphine in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |