06-03-07

Kwart van kinderen maakt scheiding mee

Vermoedelijk een kwart van de minderjarigen maakt vroeg of laat een breuk tussen zijn ouders mee, veelal voor ze de lagere school afronden. Wereldwijd zijn onderzoekers het erover eens dat dit tenminste tijdelijk negatieve effecten heeft op deze kinderen.

 

In Vlaanderen hebben we geen exacte gegevens over kinderen en echtscheiding maar we weten dat er jaarlijks 15.000 huwelijken in Vlaanderen ontbonden worden en dat er sneller gescheiden wordt. Een raming van het rijksregister leert ons dat 20 tot 25 % van de minderjarigen ooit met een breuk tussen zijn ouders wordt geconfronteerd. Dat zijn 250.000 tot 300.000 kinderen en jongeren.

 

Grootschalig onderzoek over de effecten van een echtscheiding op kinderen is er in ons land nog niet gebeurd. Er bestaan wel plannen voor maar tot dan moeten we met buitenlandse studies stellen.

 

Wat leren we uit die onderzoeken :

 

   * De eerste twee jaar na een scheiding zijn voor de kinderen stressvol. Ze ervaren dan meer verdriet, meer depressieve gevoelens, meer angst. Ze hebben een minder positief zelfbeeld en voroal jongens neigen probleemgedrag te vertonen.

   * De schoolresultaten vertonen een neerwaartse buiging, vooral wanneer de breuk zich voordeed tijdens een scharnierjaar, bijvoorbeeld in het eerste leerjaar of het eerste secundair.

  * Een groot deel van de kinderen en jongeren "herpakt " zich na die eerste paar jaren .Er is dan niet zo'n groot verschil meer met jongeren uit gewone gezinnen. Al blijkt dat kinderen uit gescheiden gezinnen minder vaak aan hogere opleiding te starten .

 

Iets dat zeer belangrijk is en waar wij via deze blog-site veel aandacht willen besteden is het volgende :

 

Niet zozeer de breuk van een huwelijk leidt tot problemen maar conflicten en geruzie tussen de ouders, voor, tijdens en na de breuk leiden tot grote problemen.

Als het conflict blijft bestaan of als er een blijvende vijandschap tussen de ouders ontstaat, lopen de kinderen meer kans om tot de problematische minderheid te gaan behoren die op langere termijn problemen ontwikkelt. Ook psychologische en/of finnaciële problemen van ouders hebben een negatieve impact op kinderen.

 

Er zijn ook positieve invloeden , vooral wanneer een scheiding een einde maakt aan hoogoplopende ruzies of geweld tussen ouders, dan is dat een goede zaak voor de kinderen , al kunnen die dan leiden tot een vechtscheiding.

Ook is het goed als kinderen steunfiguren vinden in hun directe omgeving zoals bij hun broers of zussen , grootouders , school of hulpverleners.

 

Wij , Delphine en Bart  , zijn overtuigd dan ook Nieuw Samengestelde Gezinnen nood hebben aan  steunpijlers ....en dat Vlaams minister van Welzijn en Gezin , Inge Vervotte , ook moet denken aan deze gezinnen .

Bij deze sturen wij alvast een mailtje met daarin onze web-blog-site ....

 

 

( bron : Nieuwsblad 6 maart 2007 )

 

19:10 Gepost door Bart en Delphine in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.