22-02-06

Hoe ga ik om met de kinderen van mijn vriend en hun mama ?

Een vrouw en haar vriend hebben een LAT-relatie. Hij heeft twee kinderen , en om de twee weekends zijn ze bij hem. Soms gaat de vrouw dan langs, soms ook niet. Want ze wil absoluut geen moeder zijn voor de kinderen. Al weet ze zelf niet wat ze wilt, want het botert goed tussen haar en de kinderen. Ze aanvaarden haar zonder problemen doch de relatie tussen de vrouw en de ex van haar vriend verloopt moeizaam. Deze beweert immers dat de vrouw een betere moeder probeert te zijn en wil dus geen contact. Doch de vrouw in kwestie wil graag een goede vriendschapsrelatie met de ex van haar vriend en dit in het belang van de kinderen. Maar hoe stelt ze zich het best op tegenover de kinderen en tegenover hun mama ?

 

De raadgever :

Aan de manier van omgaan met de kinderen mag ze niets veranderen.Daar ze niet constant bij hun vader is, zullen de kinderen haar niet meteen als moederfiguur beschouwen. Ze zal eerder een 'maatje' zijn voor hen. Ten opzichte van hun moeder neemt ze best wat afstand want de reactie van de mama verraadt een vorm van jaloezie. Misschien is ze bang dat de kinderen de vrouw boven hun eigen mama gaan verkiezen en dat maakt haar onzeker. De bedoelingen van de vrouw zijn goed maar de mama zal meer tijd nodig hebben. Vroeg of laat zal ze eraan moeten wennen dat de vrouw van haar ex ook een plaats heeft gekregen in het leven van de kinderen. Of de mama er ooit over zal willen praten, blijft de vraag. Maar voel je nooit schuldig als het er nooit van komt ....de vrouw doet haar best !

20:50 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-02-06

Ergeren aan de EX van je partner ....

Dat bewijst tot nu toch "onze" poll van deze maand  ...83 % van de bezoekers aan deze blog/site ergeren zich hun aan de ex van haar of zijn partner. Dat stiefmama's veel met de vinger worden gewezen door de natuurlijke mama hoeft geen uitleg, alleen vraag ik me af waarom die bio-mama in sommige gevallen zo tekeer gaan tegen die stiefmama's ( Gelukkig bevestigen uitzonderingen de regel ). Je mag de taak van zo'n stiefmama niet onderschatten, in de meeste gevallen hebben ze het niet onder de poes bij het groot brengen van iemand anders kids.Tevens willen ze ook een relatie opbouwen met HUN nieuwe partner die niet kinderloos is !  Wanneer er dan ook nog geen medewerking is van de kids en/of de natuurlijke mama, dan wordt het een hele moeilijke opdracht....Wil je op dit item reageren, klik gewoon rechtsonder op reactie en laat je mening horen ...
Dank voor je bezoek, en ik merk dat er ook regelmatige Nederlandse bezoek(st)ers opzitten, laat ook jullie mening horen want we zijn allemaal lotgenoten hé
Groetjes

12:16 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-02-06

Stiefouders moeten meer rechten krijgen ?

,,Als ik morgen tegen een boom rijd, gaat mijn zoontje niet naar mijn vriend die er nu voor zorgt, maar naar de papa die al meer dan een jaar niet meer naar hem omkijkt.'' Stiefouders maken zich zorgen omdat ze geen enkel statuut hebben, ook al maken ze deel uit van het gezin. CD&V wil tegen eind dit jaar wettelijke rechten en plichten voor stiefouders.

Bernard Vandermeersch (42) is al zes jaar stiefpapa van Lucy (12) en Ewout (8). Zijn vrouw Griet heeft samen met haar ex-man co-ouderschap, dus Bernard en Griet hebben de kinderen elke andere week. Bij hen loopt die regeling als gesmeerd. ,,Als de echte papa de kindjes komt ophalen, drink ik samen met hem een aperitiefje'', zegt Bernard. ,,Toen de oudste vorige maand haar plechtige communie deed, zaten wij met drie families samen: die van mijn vrouw, die van haar ex-man en die van mij. En dat was een groot feest.''

Berre, zo noemen de kindjes hem. ,,Ik hoef zelf geen kindjes'', zegt Berre. ,,Ik beschouw Lucy en Ewout ook als mijn kinderen, hoewel ze mij geen papa noemen. Maar als er oudercontact is, heeft de leerkracht drie stoelen nodig: een voor mijn vrouw, een voor haar ex en voor mij. Ik voed ze net zo goed op. Met vadertjesdag krijg ik ook een cadeautje.''

Berre beseft wel dat hij geen rechten heeft, ook al voedt hij al zes jaar mee de kinderen op en ook al speelt hij een even belangrijke rol als de biologische vader. ,,Af en toe worden we daaraan herinnerd. Als ik met mijn vrouw en haar kindjes op reis ga, hebben we altijd een geschreven toestemming van de vader mee. Anders kunnen ze mij officieel van ontvoering beschuldigen. Ik besef ook dat ik geen enkel recht heb, mocht er iets met Griet gebeuren. Ik kan niet eisen de kinderen nog te zien. Gelukkig heb ik een uitstekende band met de ex van mijn vrouw en zijn familie. Dat zou wel opgelost geraken. Toch zou er een soort statuut moeten komen, want in niet elk gezin verloopt de samenwerking met de ex-familie zo vlot.'' Zoals de situatie van Hilde. ,,Als mij iets overkomt, heeft mijn vriend die nu voor mijn zoontje zorgt, helemaal geen rechten.''
Zorgouder

CD&V beseft dat en wil tegen eind dit jaar een wettelijk statuut creëren voor zogenaamde ,,zorgouders''. ,,Mensen die met een kind een affectieve band hebben en er minsten twee jaar voor hebben gezorgd, moeten inspraak krijgen in de opvoeding. Ook moeten ze contact kunnen afdwingen'', zegt kamerlid Servais Verherstraeten. ,,Als een koppel uit elkaar gaat, heeft de stiefvader of -moeder vandaag geen enkel recht. Ook pleegouders hebben geen rechten als de biologische ouders na jaren afwezigheid ineens weer op het toneel verschijnen. Een 'zorgouder' moet een officieel begrip worden.''

,,Maar wie het statuut van zorgouder wil, moet er ook de plichten bij nemen. Als het paar uit elkaar gaat, heeft de stiefvader of -moeder ook onderhoudsplichten. Een vrederechter moet het statuut van zorgouder toekennen. Uiteraard moeten de kinderen zelf gehoord worden. En ook de tweede biologische ouder moet bij de procedure worden betrokken.''
info uit www.nieuwsblad.be

22:17 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

13-02-06

Een eigen forum en poll

Een blog als deze moet een eigen forum hebben en bij deze is die vandaag er dan ook geplaatst. Gisteren had ik de kans er een poll te starten en het deed me plezier dat reeds 3 bezoek(st)ers er hun stem hadden uitgebracht. Ik probeer ook zoveel mogelijk informatie te plaatsen op deze blog en daarom is elke tip ook welkom. Mail ze, plaats ze op het forum of in een reactie, kortom laat je horen !

Vele groetjes

 

22:44 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

06-02-06

Forums en reacties

Elke avond ga ik eens kijken naar de onderwerpen van Zappybaby , bij de onderwerpen van nieuw samengestelde gezinnen.

http://forum.zappybaby.be/nl/forum.cfm?fid=481...

Items zoals " geen dialoog mogelijk, op welke plaats staan stiefmoeders, erger me aan mijn stiefzoontje, enz " zijn duidelijke signalen dat het  leven in een NSG niet eenvoudig is. Meestal zie je ook dezelfde reacties op die berichten, namelijk dat ook bij anderen het schoentje wringt op die plaatsen waar iedereen pijn heeft aan zijn voet. Het moet voor vele vrouwen, de (stief)mama's dus, geen eenvoudige klus zijn, iemand anders zijn kinderen op te voeden. Mijn ervaring leert me dat een man meer kan relativeren. Terzelfdetijd moet ik eraan toevoegen dat het relativeren niet altijd positief overkomt. De meeste discussies in een NSG gaan over mijn kind en jou kind ! Geen gezonde situatie dus, maar wel een heel normale reactie. Daarom de raad, praat veel met je partner, niet opgeven, blijven praten. Als de liefde voor elkaar groot is dan is geen enkele berg te groot om er dan ook SAMEN over te klimmen.

Ik merk dat deze blog regelmatig bezocht wordt maar dat weinigen durven reageren of afhaken......jammer ...

Goeie avond nog en vele groetjes

 

 

20:44 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-02-06

Kwetsbaar nieuw-samengesteld gezin?

 

Vaak krijgen we een optimistisch en kleurrijk beeld van nieuw-samengestelde gezinnen. Toch wijst de praktijk uit dat een nieuw-samengestelde gezinscontext vaak ook broos is. Met als gevolg dat er niet zelden opnieuw een einde aan het samenleven komt. Hulpverleners twijfelen of er in stiefgezinnen sprake zou zijn van méér problemen. Feit is wel dat het vaak om andere problemen gaat. Een belangrijk ‘obstakel’ voor de gezinsvorming zijn de kinderen in een stiefgezin. Het feit dat er kinderen zijn, is het grootste verschil tussen de start van een stiefgezin en van een gewoon gezin. Meestal hebben kinderen geen stem in de vorming van een stiefgezin. Ze kunnen wel hun eventuele afkeuring laten blijken, maar dat leidt meestal niet tot de beëindiging van de nieuwe relatie. De tot standkoming van het stiefgezin en de beperkte rol van kinderen in de besluitvorming over het nieuwe gezin ontwrichten het gezinsevenwicht.Vanuit de hulp- en bemiddelingspraktijk komt niet het signaal dat nieuw-samengestelde gezinnen meer problemen zouden hebben. Ze hebben niet ‘meer’ maar wel ‘andere’ problemen. Komt er (opnieuw) een breuk in het stiefgezin, dan ervaren kinderen het vaak als erg moeilijk dat er geen wettelijk kader bestaat dat hen zelf een recht op contact met de ex-stiefouder, met ex-stiefbroers en -zussen garandeert.

 

“Bijna iedereen start een gezin in de waan dat het voor altijd is. We moeten vooral leren dat ouderschap voor altijd is. Geen enkele ouder mag een andere ouder het recht daarop ontzeggen. En verder mogen scholen en administraties meer rekening houden met het feit dat kinderen vaak meer dan een adres hebben, en dat ouders kinderen hebben die misschien niet bij hen wonen maar er toch bij horen.”

 

20:44 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

01-02-06

De beleving van kinderen in een NSG

 

 

De beleving van kinderen in een nieuw-samengesteld gezin?

 

In 1996 organiseerde het Overleg van de Kinder- en Jongerentelefoons een eerder kleinschalig belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren zelf. Een ander onderzoek toetst een tiental communicatie- en opvoedingskenmerken bij kinderen die bij een alleenstaande ouder of in een ‘wisselende’ gezinscontext leven.

Over het algemeen is dit het enige onderzoeksmateriaal rond kinderen in Vlaanderen in een nieuwe gezinscontext. In twee recent verschenen boeken komt het leven in een nieuw-samengesteld gezin wel uitvoerig aan bod.( zie boek " Bijna Familie in vorige berichten )

“Nieuwe relaties na een scheiding liggen om meer dan een reden niet zo voor de hand. Ik denk dat de meesten hard hun best doen om te slagen, maar het feit dat er ook kinderen bij betrokken zijn, soms uit twee gezinnen, maakt het extra moeilijk.”

Kinderen in nieuw-samengestelde gezinnen leven vaak dag in dag uit samen met iemand die wettelijk niet hun ouder is maar met wie ze wel een (nauwe) band opbouwen. Juridisch komt de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend toe aan de persoon die door het recht als de ouder van het kind beschouwd wordt (na vaststelling van de afstamming, adoptie). Het spreekt voor zich dat deze rechtsregels rond het ouderlijk gezag haaks staan op de werkelijkheid. Heel wat kinderen worden dagelijks opgevoed en verzorgd door personen die juridisch geen ouderlijk gezag hebben. Terwijl ook de dagelijkse zorg voor een kind in principe deel uitmaakt van het ouderlijk gezag en de persoon die het ouderlijk gezag heeft niet langer voor de dagelijks zorg instaat. Dit schept vaak onduidelijkheid en verwarring, ook voor kinderen. Juridisch is deze persoon gewoon een ‘derde’ voor hen, terwijl dag in dag uit samenleven tussen een kind en een volwassene ook een pedagogische band schept. We menen dat het in het belang van kinderen is dat er ook in het wettelijk kader duidelijkheid is over de positie van de persoon die geen ouder is maar wel dagelijks opvoedend handelt. Ook de Gezinsbond meent dat de verschillende gezinsvormen in onze wetgeving onvoldoende tot uiting komen. De groep nieuw-samengestelde gezinnen wordt steeds groter, maar ouderlijk gezag en verantwoordelijkheid worden nagenoeg volledig binnen het huwelijk en afstamming gekaderd. Binnen de Staten-Generaal van het Gezin was een meerderheid het erover eens dat als slechts één ouder het ouderlijk gezag uitoefent, de andere persoon die met het kind samenleeft meer rechten moet toegewezen krijgen. Tegelijk werd er gewaarschuwd voor een teveel aan personen met ouderlijke gezag of een gefragmenteerd ouderlijk gezag verdeeld over verschillende volwassenen. In de Kamer zijn er ook enkele wetsvoorstellen hangende rond invoering van het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek.

 

Volgende keer wat meer overKwetsbaar nieuw-samengesteld gezin?

 

informatie : www.kinderrechten.be

22:52 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |