16-02-06

Stiefouders moeten meer rechten krijgen ?

,,Als ik morgen tegen een boom rijd, gaat mijn zoontje niet naar mijn vriend die er nu voor zorgt, maar naar de papa die al meer dan een jaar niet meer naar hem omkijkt.'' Stiefouders maken zich zorgen omdat ze geen enkel statuut hebben, ook al maken ze deel uit van het gezin. CD&V wil tegen eind dit jaar wettelijke rechten en plichten voor stiefouders.

Bernard Vandermeersch (42) is al zes jaar stiefpapa van Lucy (12) en Ewout (8). Zijn vrouw Griet heeft samen met haar ex-man co-ouderschap, dus Bernard en Griet hebben de kinderen elke andere week. Bij hen loopt die regeling als gesmeerd. ,,Als de echte papa de kindjes komt ophalen, drink ik samen met hem een aperitiefje'', zegt Bernard. ,,Toen de oudste vorige maand haar plechtige communie deed, zaten wij met drie families samen: die van mijn vrouw, die van haar ex-man en die van mij. En dat was een groot feest.''

Berre, zo noemen de kindjes hem. ,,Ik hoef zelf geen kindjes'', zegt Berre. ,,Ik beschouw Lucy en Ewout ook als mijn kinderen, hoewel ze mij geen papa noemen. Maar als er oudercontact is, heeft de leerkracht drie stoelen nodig: een voor mijn vrouw, een voor haar ex en voor mij. Ik voed ze net zo goed op. Met vadertjesdag krijg ik ook een cadeautje.''

Berre beseft wel dat hij geen rechten heeft, ook al voedt hij al zes jaar mee de kinderen op en ook al speelt hij een even belangrijke rol als de biologische vader. ,,Af en toe worden we daaraan herinnerd. Als ik met mijn vrouw en haar kindjes op reis ga, hebben we altijd een geschreven toestemming van de vader mee. Anders kunnen ze mij officieel van ontvoering beschuldigen. Ik besef ook dat ik geen enkel recht heb, mocht er iets met Griet gebeuren. Ik kan niet eisen de kinderen nog te zien. Gelukkig heb ik een uitstekende band met de ex van mijn vrouw en zijn familie. Dat zou wel opgelost geraken. Toch zou er een soort statuut moeten komen, want in niet elk gezin verloopt de samenwerking met de ex-familie zo vlot.'' Zoals de situatie van Hilde. ,,Als mij iets overkomt, heeft mijn vriend die nu voor mijn zoontje zorgt, helemaal geen rechten.''
Zorgouder

CD&V beseft dat en wil tegen eind dit jaar een wettelijk statuut creëren voor zogenaamde ,,zorgouders''. ,,Mensen die met een kind een affectieve band hebben en er minsten twee jaar voor hebben gezorgd, moeten inspraak krijgen in de opvoeding. Ook moeten ze contact kunnen afdwingen'', zegt kamerlid Servais Verherstraeten. ,,Als een koppel uit elkaar gaat, heeft de stiefvader of -moeder vandaag geen enkel recht. Ook pleegouders hebben geen rechten als de biologische ouders na jaren afwezigheid ineens weer op het toneel verschijnen. Een 'zorgouder' moet een officieel begrip worden.''

,,Maar wie het statuut van zorgouder wil, moet er ook de plichten bij nemen. Als het paar uit elkaar gaat, heeft de stiefvader of -moeder ook onderhoudsplichten. Een vrederechter moet het statuut van zorgouder toekennen. Uiteraard moeten de kinderen zelf gehoord worden. En ook de tweede biologische ouder moet bij de procedure worden betrokken.''
info uit www.nieuwsblad.be

22:17 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

Commentaren

Wat als de relatie in co-ouderschap niet goed gaat met de stiefouder? Ik denk dat je toch kritisch moet zijn in het toekennen van dit statuut. Er zijn nog steeds kinderen die niet durven vertellen hoe slecht de band is met hun stiefouder..Wat als die stiefouder dan het zorgstatuut opvraagt met het oog op erfenis vb.?

Gepost door: erna cooreman | 23-09-07

Wij vormen al 9 jaar een samen gesteld gezin. Ik had een dochter uit een vorige relatie, en nu nog een dochter met mijn echtgenoot. De biologische vader heeft geen omgangsrecht met zijn kind. Nu is zij 13, en wil graag de familienaam dragen van mijn echtgenoot. Mijn ex zal hier echter nooit in toestemmen. Kan het ook zonder zijn toestemming???
groetjes, Bé

Gepost door: Bé | 25-01-08

Wanneer mijn dochter zelf vraagt om haar 'nieuwe' papa, (ze kent hem al langer dan haar biologische vader!) zijn naam te mogen dragen, dan is dat iets wat ik als moeder graag voor haal wil bekijken. De vraag was dan ook niet of het al dan niet klikt tussen hen, want zij voelt zich goed bij hem, maar of dat ook kan zonder toestemming van de biologische ouder?

Gepost door: Bé | 11-03-08

mr. Ik zit met hetzelfde probleem, ik voed mijn zoon (stiefzoon) nu al 10jaar met mijn vrouw (toekomstige ex op). Omdat mijn vrouw van Thaise afkomst is en onze zoon in juli pas 15 wordt. Heeft hij geen recht om hier bij mij te blijven zoals we alle 3 willen. Ik ben natuurlijk alles tot op de bodem aan het uitzoeken voor de zekerheid want mijn zoon en ik verwachten dat mijn ex terug zal keren naar Thailand. Ook het feit dat ik geen allimentatie hoef te betalen. Ik ben net aan het uitzoeken hoe ik dat wel kan regelen dat zolang mijn ex in Belgie blijft ik allimentatie zal betalen.
Ik dacht ook werkelijk dat mijn situatie een unicum is maar door de bovestaande reacties zijn er meer verontruste ouders. Wij alle 3 hopen dat we alles rechtschappelijk bij de rechter geregeld krijgen want ik mag dan wel officieel maar zijn stiefvader zijn, zo denken wij daar absoluut niet over......

Gepost door: van de Wiel, Alexander | 22-04-08

ik heb men ex vriend (niet biologische papa) men kind laten herkennen omdat de biologische vader er niet naar om keek. hij drong zo aan dat ik toegezegd heb,maar hij heeft dit enkel gedaan omdat hij geen kinderen kan krijgen en hij men dochter als enige optie zag! hij eist geld en zal dan pas papieren tekenen om dit ongedaan te maken...
mijn huidige vriend waar het enorm mee klikt wil haar adopteren.
kan dit zonder mijn ex zijn toestemming die niet de biologische vader is?

Gepost door: melissa | 07-10-08

zorgouderschap Als stiefmoeder voor de drie kinderen van mijn echtgenoot, sta ik uiteraard heel positief tegenover alle initiatieven om de rechten van stiefouders uit te breiden. Ik vind het initiatief van 'zorgouderschap' van CD&V dan ook heel lovenswaardig. Het klinkt allemaal heel mooi op papier, maar ik zie het in de praktijk nog niet zo meteen werken.

Als ik vertrek vanuit mijn reële situatie, zou dat immers totaal onhoudbaar zijn voor de kinderen, mocht bijvoorbeeld alleen nog maar het omgangsrecht ingevoerd worden. De kinderen van mijn man verblijven de helft van de tijd bij ons. Stel dat wij uit elkaar gaan, dan moet die beperkte tijd met hun vader ook nog eens verkort worden omwille van mijn rechten als stiefouder. En idem dito voor hun moeder en haar nieuwe partner. Dat wil je je kinderen toch niet aandoen, dat ze niet alleen op twee adressen verblijven, maar ook nog eens, en misschien wel dik tegen hun zin, 'op bezoek' moeten bij een voormalige stiefouder?! Ok, statistische gezien zal die situatie zich misschien niet vaak voordoen, maar het kan wel gebeuren ...

En wat als het dan tussen geen enkel van de partijen botert? Mijn man en zijn vorige partner staan op heel slechte voet, en hoewel we ten allen tijde proberen te vermijden dat de kinderen daarmee geconfronteerd worden, zijn ze toch soms getuige van een ruzie of boze telefoon. Dat wil je hen toch ook niet in drievoud aandoen?

Ik begrijp ook niet wat 'onderhoudsplicht van de stiefouder' in concreto betekent. In ons geval heeft de jeugdrechter uitspraak moeten doen en in het financiële luik van het vonnis is heel duidelijk gesteld dat de stiefouder geen enkele financiële plicht heeft tegenover het stiefkind. En dat lijkt mij eigenlijk ook maar normaal. Want ik zie niet in waarom ik, als de kinderen enkel alleen bij mij 'op bezoek' zouden mogen komen na een eventuele scheiding, waarom ik dan verder financieel zou moeten bijdragen. Ook op die manier creëer je dan onmogelijke toestanden. In ons geval moet de moeder alles van de kinderen bekostigen en dan zou ik als stiefmoeder maandelijks aan haar allimentatie moeten betalen?! Dat is toch helemaal niet logisch.

Ik begrijp ook niet hoe objectief kan vastgesteld worden dat er een affectieve band tussen stiefouder en stiefkinderen bestaat. Kinderen onder de twaalf jaar worden normaal gezien niet gehoord bij een scheiding, dus tenzij dit verandert, kan het aan hen niet gevraagd worden. En als je het aande ouders moet vragen, dan zul je in vele gevallen alles behalve een eensluidend antwoord krijgen.

Begrijp mij niet verkeerd, ik vind het heel goed dat er initiatieven genomen worden ten voordele van de stiefouders. Ik ben zelf ook wel eens gefrustreerd dat ik in zo weinig inspraak heb en toch steeds mee moet opdraaien voor de gevolgen van de beslissingen van anderen. Maar het lijkt mij in de praktijk heel erg moeilijk om dit alles in 1 wet te gieten. Geen enkele scheiding is dezelfde en als alles zomaar geobjectiveerd wordt in 1 wet, dan zullen de stiefouders misschien wel rechten hebben, maar dan toch heel vaak ten koste van het emotionele welzijn van hun stiefkinderen. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Er zou op zijn minst een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de situatie waarbij de kinderen in co-ouderschap opgroeien en de situatie waarbij de kinderen bij een van de beide ouders verblijft (met al dan niet bezoekrecht van/bij de andere ouder). Dat zijn immers twee totaal verschillende scenario's.

Ik vind persoonlijk ook dat er dringerder materies zijn i.v.m. NSG'en en stiefouderschap die geregeld zouden moeten worden. Zie onder meer in mijn e-mail 'Discriminatie'. Mocht de financiële spanning wat weggenomen worden van een NSG, dan zouden er allicht ook wel minder spanningen én scheidingen zijn. Het financiële is niet de enige boosdoener, maar kan toch niet zomaar over het hoofd gezien worden.

Mijn man én ik zijn héél gelukkig met elkaar en mét ons NSG en dat is maar goed ook. Want wij zouden ons (nog) een scheiding niet kunnen permitteren zonder ons hele hebben en houden te moeten verkopen.

Gepost door: Diewer van der Meijden | 13-10-08

Wij waren maar al te enthousiast toen bleek dat je kinderbijslag kan aanvragen voor het aantal kinderen in het nieuwe samengstelde gezin. We vinden het wel niet eerlijk dat de kinderen allemaal op hetzelfde adres moeten gedomicilieerd zijn want in onze situatie vallen we uit de boot.
Mijn man heeft een zoontje uit een vorig huwelijk die een week bij zijn mama en een week bij ons verblijft. Voorlopig heeft zij nog geen nieuwe relatie of andere kinderen doch ze weigert het domicilie van haar zoon bij ons te zetten (jaloerse ex). Met andere woorden , wij zouden de extra centen goed kunnen gebruiken (we hebben samen 2 kinderen) en voor het ogenblik heeft er niemand voordeel bij.
We vinden het trouwens niet correct dat zijn ex-vrouw wel extra kinderbijslag zou kunnen krijgen indien er kinderen bijkomen en wij niet ondanks het feit dat de kosten voor hun zoon voor elk evenveel bedragen gezien hij bij elk evenveel tijd verblijft.
Wie heeft een oplossing ?

Gepost door: leen | 21-11-08

kinderbijslag wij kennen het probleem van het kindergeld.
mijn man zijn ex krijgt het maar had belooft om te delen sinds we co-ouderschap hebben. niks is minder waar waardoor er nu een grote ruzie is onstaan. wij hadden er achter gevraagt omdat we 7 maanden niks kregen en kregen als antwoord dat we ni moesten zagen. dat alles naar de kinderen ging en dat het onze zaken ni waren. wel wij betalen het meeste voor de kinderen: lidgeld van verenigingen, gerieg voor school, schoenen, jassen en noem maar op is het dan ni normaal dat we er achter vragen. belofte maakt schuld. maar ja misschien moesten we het op voorhand weten zij houd nooit haar woord ni tegen ons en ni tegen de kinderen.

Gepost door: nancy | 03-02-09

familienaam hey Bé,

Je had de vraag of je kind de naam van je huidige echtgenoot kan dragen. Dit kan, zoals je zei, mits toestemming van je ex maar wanneer je dochter de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar kan zij dit zelf beslissen om haar naam te veranderen, zonder toestemming van je ex of van jou.
grtjs mel

Gepost door: melissa baetsleer | 23-02-09

bedankt voor de info Melissa voor de nuttige info , we krijgen deze vraag regelmatig

Gepost door: bart en delphine | 23-02-09

Mijn stief vader Mijn stiefvader is heel erg snel boos op iedereen. Als hij aan het werk is, dan is die heel erg snel geirriteerd. Dan reageert hij het vooral tegen mijn moeder en mij. Ik kan daar niet goed tegen, dan word ik bang en loop ik naar boven. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet doen. Ik ben blij voor me moeder dat ze een vriend heeft van wie ze houdt, maar toch wil ik graag dat mijn beide ouders gewoon weer in een huis kunnen wonen.
Dan zou alles weer normaal zijn.

Gepost door: Anouk | 09-03-10

Voor een nieuw televisieprogramma zoeken we tieners die met een ouder en met ons naar de Amazone willen trekken om er de Amazonerivier van monding tot bron af te gaan.

Zou u mij hierover kunnen contacteren aub.

dank voor uw aandacht.

Mijn telnr: 0495/250.752

Gepost door: mik van bruystegem | 12-03-10

hallo ik ben nu reeds 2J en half stiefvader over 2 kinderen waar van 1 autisme kind die tis tijd geplaats is geweest wegens gels problemen en verwaarloosheid van het kindt maar was toen mijn huidige vriendin nog bij haar man was . Het comite kinder wel zijn weet van de gezin verandering en geven zelf toe van verbetering voor het kind en zelf voor de mama van de kinderen maar nu wil we die plaatsing te niet doen omdat ze zelf vinden er geen problemen zijn in gezin door verandering mijn vriendin die zelf ligte aart autisme geef werd gehoor en niet gehoor naar gelanng wat ze willen horen ja mij ik mag er bij zitten voor spek en bonnen wat ik zeg werd er geen gehoor geven ik al aantal instandsie gebel rond mijn rechten en het autisme kind ieder begrijp het probleem en vinden wat ik doe voor de mama en kinder heel posetief maar kunnen me niet helpen . EN het ergste is dat in een instelling is geplaats waar vorig jaar in de krant is gekomen en tv voor pedofile praktijken en kinder zorg laat gewoon de loop zelf medi toe dingen zonder toe stemming HELP STIEF UIT OOSTENDE DOE NIET MIJ MAAR OP EERSTE PLAATS VOOR DE KINDEREN

Gepost door: Gino Demanet | 24-11-10

Ik ben ook stiefvader van toen 4 stiefkinderen, dan 3 en nu 1,5. (1 kind blijft hier vanwege pesterijen door broer en vader en 1 die week/week doet) Al drie jaar zijn er ruzies want hun vader is een tunesiër en dus met arabische gewoonten. Moeder is belg. Zij is al moe gestreden. Ik niet maar de kinderen worden gedwongen naar de arabische gewoonten te leven incl als ze bij ons zijn. Er zijn nu nog 2 meisjes bij ons en een heeft het moeilijk om te gaan zwemmen op school want (plakkend) badbak is verplicht. Ze moeten ALTIJD een short dragen, door hun vader, zodat de vormgeving van hun vrouwelijke niet te zien is. En ik kan zo doorgaan. Mijn vraag, pleidooi, in de vraag stellend zou het beter zijn om niet als stiefouder, plusouder te fungeren maar als steunvriend-in. Waarom? Als niet stief"ouder" voel je je veel vrijer en minder de druk voelen van hoe de kinderen opvoeden. Je hoeft dan niet te kijken naar hun opvoeding hoe de hun vader of moeder die ergens anders woont, want je hebt toch niets te zeggen en je hooeft je jezelf niet op te fokken waarom ze niet volgens jouw opvoeding mogen leven, maar wel enkel als vriend die de kinderen steunt waar nodig. Als men blijft denken als (stief) OUDER denkt men bijna als echte ouder van het kind en dat is helemaal fout. Mocht het kind ontvoerdt worden of kiest het kind om op 16j te verhuizen naar de andere echte ouder dan ervaaar je ook minder haat, wroeging, wraak enz. dan als men denkt en handelt als ouder. Dus geen stief-plus ouder MAAR steunvriend. Ik kan jullie verzekeren dat het opluchtend werkt EN verrijkend want je benadert dichter het kind om te leren kennen ALS vriend. Dat is mijn ervaring en wil dat aan iedere stiefouder mededelen.

Gepost door: The writer | 04-10-12

De commentaren zijn gesloten.