05-02-06

Kwetsbaar nieuw-samengesteld gezin?

 

Vaak krijgen we een optimistisch en kleurrijk beeld van nieuw-samengestelde gezinnen. Toch wijst de praktijk uit dat een nieuw-samengestelde gezinscontext vaak ook broos is. Met als gevolg dat er niet zelden opnieuw een einde aan het samenleven komt. Hulpverleners twijfelen of er in stiefgezinnen sprake zou zijn van méér problemen. Feit is wel dat het vaak om andere problemen gaat. Een belangrijk ‘obstakel’ voor de gezinsvorming zijn de kinderen in een stiefgezin. Het feit dat er kinderen zijn, is het grootste verschil tussen de start van een stiefgezin en van een gewoon gezin. Meestal hebben kinderen geen stem in de vorming van een stiefgezin. Ze kunnen wel hun eventuele afkeuring laten blijken, maar dat leidt meestal niet tot de beëindiging van de nieuwe relatie. De tot standkoming van het stiefgezin en de beperkte rol van kinderen in de besluitvorming over het nieuwe gezin ontwrichten het gezinsevenwicht.Vanuit de hulp- en bemiddelingspraktijk komt niet het signaal dat nieuw-samengestelde gezinnen meer problemen zouden hebben. Ze hebben niet ‘meer’ maar wel ‘andere’ problemen. Komt er (opnieuw) een breuk in het stiefgezin, dan ervaren kinderen het vaak als erg moeilijk dat er geen wettelijk kader bestaat dat hen zelf een recht op contact met de ex-stiefouder, met ex-stiefbroers en -zussen garandeert.

 

“Bijna iedereen start een gezin in de waan dat het voor altijd is. We moeten vooral leren dat ouderschap voor altijd is. Geen enkele ouder mag een andere ouder het recht daarop ontzeggen. En verder mogen scholen en administraties meer rekening houden met het feit dat kinderen vaak meer dan een adres hebben, en dat ouders kinderen hebben die misschien niet bij hen wonen maar er toch bij horen.”

 

20:44 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Nieuwe baby Zijn er ook gescheiden moeders die 1 kind hebben en dat hun ex samen met nieuwe partner een baby krijgt ? Ik wel, en heb het daar erg moelijk mee. Ben ik de enige >????

Gepost door: Aries | 06-09-08

Aries Hallo Aries ,

ik denk niet dat je de enigste gescheiden mama bent in deze situatie, waarbij je als ex het moeilijkt hebt dit te verwerken. Heb jij al ondertussen een nieuwe relatie ? Is er goed contact tussen je kind en je ex ? Misschien doe je er goed aan dit hoofdstuk te sluiten en probeer je een nieuwe start , al beseffen we natuurlijk dat omwille van jullie kind , je ex eigenlijk altijd een deeltje blijft uitmaken van je hedendaagse leven....alvast veel sterkte

Gepost door: Bart en Delphine | 06-09-08

Discriminatie Hallo,

Dit is niet de eerste keer dat ik een bericht achterlaat op deze blog. Ik maak deel uit van een nieuw-samengesteld gezin. Mijn man heeft drie kinderen uit een vorige relatie (hij was niet getrouwd met zijn ex). Deze kinderen verblijven 50 % van de tijd bij ons en zij ook voor 50 % fiscaal ten laste bij ons. Daarnaast hebben wij samen ook nog een zoontje .

Eind mei 2008 kwam eindelijk het vonnis van de jeugdrechter waarin de verblijfsregeling en financiële regeling voor de kinderen werd vastgelegd. Dit was zeker niet te vroeg: na drie jaar scheidingsbemiddeling zonder resultaat was mijn man naar de jeugdrechtbank gestapt, omdat hij het beu was voor alle niet-verblijfsverbonden kosten te moeten opdraaien, terwijl de moeder het kindergeld kreeg en hij zijn kinderen slechts een kleine 40 % van de tijd te zien kreeg. Het financiêle werd niet volledig naar ons wensen geregeld, maar in elk geval kregen we de kinderen dan toch eindelijk de helft van de tijd en wordt het fiscaal voor deel nu ook gedeeld. Het domicilie bleef echter bij hun moeder.

In de dagdagelijkse realiteit worden wij als nieuw-samengesteld gezin echter voortdurend gediscrimineer d door de totaal verouderde wetgeving van België en Vlaanderen.

Instanties zoals energieleveranciers, watermaatschappijen, het Vlaamse Woningfonds beperken hun voordelen (gratis kWh, gratis water, hypothecaire leningen) nog steeds tot de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn. Zij weigeren rekening te houden met de reële verblijfssituatie die tot gevolg heeft dat de kinderen op twee adressen onderdak moete hebben (groter en dus duurder huis) en op twee plaatsen verbruiken. Ik heb bovengenoemde instanties hierover gecontacteerd en de huidige wetgeving terzake voorziet geen mogelijkheid om deze voordelen te delen.

Nochthans zijn er reeds verschillende organisaties die dit wél doen. De belastingadministratie bijvoorbeeld kent het fiscale voorbeeld toe op basis van de verblijfssituatie én niet op basis van domicilie (dat uiteindelijk enkel een administratief gegeven is). De wetgeving hieromtrent is begin 2008 gewijzigd. Kind & Gezin heeft in de berekening van de dagrpijs in de crèche voor ons zoontje, de overige drie kinderen van mijn echtgenoot meegerekend als 'kinderen ten laste'. De Gezinsbond heeft zijn regelgeving met betrekking tot de toekenning van de kortingskaarten voor spoor en bus versoepeld ten gunste van de nieuw-samengestelde gezinnen.

We zijn dus wel op goede weg, maar ik vind het schandalig dat er voor basisbehoeften als huisvesting, water en energie nog steeds geen eerlijke reglementering is. Zeker in deze tijd van dure energie en koopkrachtdaling laten de verbruiksfacturen zich voelen in het gezinsbudget.

Ik weet niet of er mensen zijn die weet hebben van nog organisaties die niet of juist wel rekening houden met de specifieke situatie van nieuw-samengestelde gezinnen. Ikzelf laat het er niet bij, ik contacteer steeds de bevoegde instanties en leg ze mijn vragen voor. Niet dat ik er op reken dat ik daarmee de voordelen zonder meer krijg toegewezen, maar ik hoop dat door het veelvuldig aankaarten van de problemen, er toch eens iets verandert. Ik hoop dat vele anderen dit ook doen of zullen doen.

Diewer

Gepost door: Diewer van der Meijden | 12-09-08

De commentaren zijn gesloten.