01-02-06

De beleving van kinderen in een NSG

 

 

De beleving van kinderen in een nieuw-samengesteld gezin?

 

In 1996 organiseerde het Overleg van de Kinder- en Jongerentelefoons een eerder kleinschalig belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren zelf. Een ander onderzoek toetst een tiental communicatie- en opvoedingskenmerken bij kinderen die bij een alleenstaande ouder of in een ‘wisselende’ gezinscontext leven.

Over het algemeen is dit het enige onderzoeksmateriaal rond kinderen in Vlaanderen in een nieuwe gezinscontext. In twee recent verschenen boeken komt het leven in een nieuw-samengesteld gezin wel uitvoerig aan bod.( zie boek " Bijna Familie in vorige berichten )

“Nieuwe relaties na een scheiding liggen om meer dan een reden niet zo voor de hand. Ik denk dat de meesten hard hun best doen om te slagen, maar het feit dat er ook kinderen bij betrokken zijn, soms uit twee gezinnen, maakt het extra moeilijk.”

Kinderen in nieuw-samengestelde gezinnen leven vaak dag in dag uit samen met iemand die wettelijk niet hun ouder is maar met wie ze wel een (nauwe) band opbouwen. Juridisch komt de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend toe aan de persoon die door het recht als de ouder van het kind beschouwd wordt (na vaststelling van de afstamming, adoptie). Het spreekt voor zich dat deze rechtsregels rond het ouderlijk gezag haaks staan op de werkelijkheid. Heel wat kinderen worden dagelijks opgevoed en verzorgd door personen die juridisch geen ouderlijk gezag hebben. Terwijl ook de dagelijkse zorg voor een kind in principe deel uitmaakt van het ouderlijk gezag en de persoon die het ouderlijk gezag heeft niet langer voor de dagelijks zorg instaat. Dit schept vaak onduidelijkheid en verwarring, ook voor kinderen. Juridisch is deze persoon gewoon een ‘derde’ voor hen, terwijl dag in dag uit samenleven tussen een kind en een volwassene ook een pedagogische band schept. We menen dat het in het belang van kinderen is dat er ook in het wettelijk kader duidelijkheid is over de positie van de persoon die geen ouder is maar wel dagelijks opvoedend handelt. Ook de Gezinsbond meent dat de verschillende gezinsvormen in onze wetgeving onvoldoende tot uiting komen. De groep nieuw-samengestelde gezinnen wordt steeds groter, maar ouderlijk gezag en verantwoordelijkheid worden nagenoeg volledig binnen het huwelijk en afstamming gekaderd. Binnen de Staten-Generaal van het Gezin was een meerderheid het erover eens dat als slechts één ouder het ouderlijk gezag uitoefent, de andere persoon die met het kind samenleeft meer rechten moet toegewezen krijgen. Tegelijk werd er gewaarschuwd voor een teveel aan personen met ouderlijke gezag of een gefragmenteerd ouderlijk gezag verdeeld over verschillende volwassenen. In de Kamer zijn er ook enkele wetsvoorstellen hangende rond invoering van het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek.

 

Volgende keer wat meer overKwetsbaar nieuw-samengesteld gezin?

 

informatie : www.kinderrechten.be

22:52 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

rechten van stiefpapa's... inderdaad, in ons NSG is het ook zo dat mijn kinderen een veel hechtere band hebben met mijn echtgenoot (hun stiefpapa) dan met hun biopapa. Ik wil er niet aan denken wat er zou gebeuren in het geval dat ik vroegtijdig zou sterven...ik krijg er koude rillingen van

Gepost door: gonda | 15-02-06

De commentaren zijn gesloten.