23-01-06

een boek ( op aanvraag van Ziz )

Zoals gelijk in den voetbal , rap op de bal spelen :-) ......Ziz vroeg een boek waar ze wat raad en ervaringen in kan lezen....a.u.b Ziz Bijna familie. Over nieuw samengestelde gezinnenWe worden de laatste jaren met scheidingspercentages om de oren geslagen en toch gaan de meeste mensen nog steeds uit van het kerngezin als basis van de maatschappij. Toch is zo’n kerngezin voor velen al lang niet meer de realiteit, zo betoogt freelance journaliste Kaat Schaubroeck overtuigend in haar boek. Na enkele algemene beschouwingen over de goede en slechte gevolgen van scheiden en hertrouwen, laat Schaubroeck een twintigtal mensen aan het woord over hun ervaringen als stiefouder of stiefkind. Daaruit blijkt dat er geen eenduidige regels zijn voor het functioneren van een nieuw samengesteld gezin. Elke situatie is anders en heeft haar voor- en nadelen. Eén ding is zeker: stiefouders moeten van hun slechte reputatie af geraken en erkenning krijgen voor hun specifieke rol in het gezin. Daarnaast moet er ongetwijfeld meer aandacht gaan naar de rechten van vaders. Dit is een aangenaam boek over een problematiek die de komende jaren allicht nog meer op de voorgrond zal treden. (MS)› Auteur: Kaat Schaubroeck› Uitgeverij: Standaard Uitgeverij + Hoe verschillend nieuw-samengestelde gezinnen zijn. Over "Bijna familie", nieuw boek van Kaat SchaubroeckOnder de titel “Over de mikado-generatie” in de rubriek Stokvis van 2 februari 2005 stelt de Standaardjournaliste Veerle Beel de schrijfster Kaat Schaubroeck centraal. Kaat Schaubroeck heeft herhaaldelijk geleefd in een nieuw-samengesteld gezin en vanuit die beleving is ze op zoek gegaan naar andere ervaringen binnen nieuw-samengestelde gezinnen. Leden zowel volwassenen als kinderen uit zeventien nieuw-samengestelde gezinnen hebben hun verhalen aan de journaliste Kaat Schaubroeck verteld. Het zijn allemaal verschillende verhalen. Er zijn er positieve en negatieve bij. Al met al is de situatie van nieuw-samengestelde gezinnen erg complex. Over dat alles brengt Kaat Schaubroeck verslag uit in haar boek “Bijna familie”, een publicatie van de Standaard Uitgeverij, 255 blz., 15,95 euro.In het laatste stukje van het interview met Veerle Beel stelt de schrijfster dat ze zelf niet wil oordelen over de verhalen in haar boek. Het is volgens haar boeiend te zien welke verschillende oplossingen mensen zoeken voor hun individuele leven. Toch heeft de schrijfster voldoende opgestoken uit dat alles om enkele eigen pertinente meningen te formuleren. Zo keert zij zich tegen het verplicht co-ouderschap. Ouders verhuizen na een scheiding dikwijls honderden kilometers uit elkaar. Vaders hebben ook na de scheiding weinig tijd en de stiefmoeder moet dan de kinderen opvangen. Kinderen hebben vaak behoefte aan een echt eigen “nest”. Volgens de auteur moet de wet veel mogelijke schikkingen open houden. Zij verklaart zich wel voorstandster te zijn van wettelijk verplichte bemiddeling, zodat ouders leren scheiden zonder te “vechten” met elkaar. Volgens Kaat Schaubroeck valt er ook wat te zeggen voor een ouderschapsbelofte bij de geboorte van een kind. Een gezin is heel vaak niet voor altijd. Het ouderschap is dat wél. Geen enkele ouder mag een andere ouder het recht op zijn ouderschap ontzeggen. Scholen en administraties moeten er ook meer rekening mee houden, dat kinderen dikwijls meer dan één adres hebben. Ze mogen niet uit het oog verliezen dat ouders kinderen hebben die niet bij hen wonen, maar die er toch bij horen.Het maatschappelijk verschijnsel van de nieuw-samengestelde gezinnen is een feitelijkheid. Het is voor gescheiden mensen zeker van belang om kennis te nemen van ervaringen die anderen met die nieuwe samenlevingsvorm hebben opgedaan. Daarom kunnen die verhalen niet enkel onze nieuwsgierigheid voldoen, maar ons ook heel wat ervaringen toespelen die we in aanmerking nemen als we zelf voor de situatie van een nieuw-samengesteld gezin komen te staan. Daarom is het boek van Kaat Schaubroeck “Bijna familie” beslist lezenswaard.

22:50 Gepost door Bart en Delphine | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.